4 martie 2024
Chisinau
Economie

Milioane de lei, sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei muncii

Loading
Economie Milioane de lei, sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei muncii
Milioane de lei, sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei muncii
Foto: oficial.md

Foto: oficial.md

 

Peste cinci milioane de lei, atât au fost calculate suplimentar la buget de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pe parcursul anului trecut din impozite, taxe şi alte plăţi, stabilite în urma unor controale privind respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de mun­că. Datele sunt prezentate în Raportul general al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru anul 2016.

 

Munceau ,,la negru”

 

Astfel, în urma acestor con­troale, angajaţii SFS au adoptat peste 170 de decizii pe marginea cazurilor de încălcare a legislaţiei. Este vorba de diminuarea fondu­lui de salarizare, a impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale şi a primelor de asistenţă medicală, inclusiv referitor la în­călcările ce vizează corectitudinea calculării şi achitării plăţilor sala­riale, a impozitelor şi defalcărilor aferente lor.

Pentru încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare aferente ra­porturilor de muncă, în baza de-ciziilor adoptate, au fost calcula­te:

– impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în valoare de circa 422 de mii de lei, inclusiv calculat prin metode și din surse indirecte, de 107 mii de lei;

– contribuţii de asigurări socia­le de stat în valoare de peste  un milion 800 de mii de lei;

– prime de asigurare obligato­rie de asistenţă  medicală în va­loare de peste un milion 600 de mii de lei, dar şi penalităţi, sanc­ţiuni şi alte impozite de circa un milion 300 de mii de lei.

De asemenea, în urma măsu­rilor întreprinse de către SFS, au fost

identificate 120 de persoane care practicau muncă ,,la negru” şi beneficiau de salarii ,,în plic”, suma estimată fiind de peste 3,5 milioane de lei.

Pe parcursul anului trecut, au fost efectuate peste patru mii de controale la peste trei mii de insti­tuţii, unde sunt peste 140 de mii de salariaţi. Astfel, în 48 de unităţi şi la 22 de angajatori persoane fi­zice au fost depistate peste o sută de persoane care activau fără for­me legale de angajare, inclusiv 39 de femei şi 15 minori.

De asemenea, inspectorii de muncă au examinat peste 160 de petiţii parvenite de la circa 300 de cetăţeni care au invocat proble­me privind desfăşurarea muncii fără forme legale.

 

Implicarea sindicatelor

 

O muncă aparte în diminuarea evaziunilor fiscale şi în realizarea măsurilor privind minimizarea practicii de achitare a salariilor ,,în plic” şi a muncii ,,la negru” i-a revenit şi Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), se precizează în raportul SFS.

Astfel, la iniţiativa acestora, au fost elaborate şi adoptate iniţia­tive parlamentare de modificare şi completare a Legii salarizării, care are ca scop reglementarea salarizării angajaţilor din sectorul real în funcție de nivelul de ca­lificare, de instruire, competenţe profesionale sau de postul deţi­nut. Printre activităţile respective se înscrie şi menţinerea sistemu­lui progresiv de impozitare a ve­niturilor persoanelor fizice, con­comitent cu majorarea tranşelor de venit impozabil. De asemenea, este vorba de majorarea scutirii anuale personale, a scutirii anu­ale pentru persoanele întreţinute la nivelul minimului de existenţă.

O altă iniţiativă ţine de modifi­carea legislaţiei în vederea intro­ducerii mecanismului de eviden­ţă individuală a contribuţiilor în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. În şirul ac­tivităţilor CNSM, raportul men­ţionează şi completarea Codului contravenţional cu un articol nou, care ar prevedea pedepsirea an­gajatorilor cu o amendă de zece ori mai mare decât suma prejudi­ciului adus bugetului public naţi­onal prin neachitarea impozitelor şi a contribuţiilor stabilite în cazul achitării salariilor ,,în plic”.

În document este menţionat şi ziarul ,,Vocea poporului”, care a publicat mai multe  articole la tematica în cauză.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand