7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Strategii regionale de protejare a drepturilor salariaţilor din construcţii

Loading
Без рубрики Strategii regionale de protejare a drepturilor salariaţilor din construcţii
Strategii regionale de protejare a drepturilor salariaţilor din construcţii
sindicons

Foto: sindicate.md

 

Secretarul general al Federației Internaționale a Lucrătorilor din Construcții și Industria Lemnului (BWI), Ambet Yuson, s-a aflat recent într-o vizită în țara noastră. Aceasta a avut drept scop principal familiarizarea cu rezul­tatele programelor şi proiectelor implementate în ultimii ani de Federaţia „Sindicons”, dar şi cu experienţa acesteia în general legată de activitată­ţile statutare, interacţiunea cu organizaţiile membre etc.

 

Vizita a avut loc în contextul conferinţe­lor regionale desfăşurate de organizaţiile membre ale BWI în preajma congresu­lui ordinar al acestei structuri, preconizat pentru luna decembrie a acestui an, a pre­cizat Victor Talmaci, preşedintele Federaţi­ei „Sindicons”.

La congres urmează a fi adoptată o nouă strategie pentru următorii patru ani. Aceasta va pune accentul pe activităţile de recrutare a noi membri, pe negocierile colective şi structurarea mai consistentă a convenţiilor colective, în special, la capito­lul salarizare, dar şi pe normele de securi­tate şi sănătate în muncă.

La Chişinău, secretarul general al BWI a participat la şedinţa lărgită a Comite­tului executiv al „Sindicons”, precum şi a Consiliului de femei şi a celui de Tineret al acestei federaţii.

„Sindicatelor le revine un rol important de susținere a salariaților prin 

implemen­tarea unor procese moderne de instruire și de recalificare, o mai bună apărare a inte­reselor lucrătorilor în dialog cu autorităţile statului, exercitarea unei presiuni mai mari asupra factorului politic și decizional”, a subliniat în context secretarul general al BWI.

Totodată, Ambet Yuson a vizitat Institu­tutul Muncii şi a avut întrevederi cu condu­cerea Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova şi a Federaţiei „Sindsilva”, care devenit recent membră a BWI.

În cadrul discuțiilor avute la CNSM, Oleg Budza, președintele confederaţiei, a menționat că vizita secretarului general al BWI este o oportunitate de a afla mai multe informații despre practicile implementate la nivel internațional, iar experiența BWI va fi utilă în demersurile de apărare a drep­turilor și intereselor salariaților-membrilor de sindicat. BWI este organizaţie globală a sindicaliștilor din domeniul construcţii­lor şi al industriei lemnului, care întrunește peste 350 de organizații din 135 de țări și reprezintă interesele a peste 12 milioane de sindicaliști. Federația „Sindicons” este membră a BWI de 20 de ani.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand