7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Statul alocă doar 2-3% din resursele necesare pentru protecţia şi regenerarea pădurilor

Loading
Social Statul alocă doar 2-3% din resursele necesare pentru protecţia şi regenerarea pădurilor
Statul alocă doar 2-3% din resursele necesare pentru protecţia şi regenerarea pădurilor
plantare

Foto: weradio.ro

 

Despre problemele cu care se confruntă salariaţii din ramu­ra silvicultură ne-a vorbit și economista Lilia Aramă, pre­şedinta comitetului sindical din cadrul Întreprinderii de stat Silvocinegetice „Sil-Ră­zeni”, raionul Ialoveni.

 

Potrivit liderului sindical, în cantoanele silvice, unde pădurarii locuiesc împreună cu familia, con­diţiile de trai lasă mult de dorit.

„Unele cantoane se află la 10-15 km de şcoală. Astfel, copiilor le vine foarte greu să se deplaseze până la instituţia de învăţământ, mai ales pe timp de ploaie, zăpa­dă sau polei. Soţiile multor pădu­rari nu sunt angajate în câmpul muncii, pentru că nu au volum de lucru pentru un an întreg, de aceea nu pot beneficia de servi­cii conform poliţei de asigurare medicală. Unele dintre ele însă activează în calitate de medici, profesoare sau asistente medica­le şi, dacă nu au maşină proprie, le vine greu să ajungă până la serviciu. Majoritatea cantoanelor silvice nu sunt asigurate cu apă curentă, iar unele nu au nici fân­tâni de unde să ia apă”, a menţio­nat Lilia Aramă.

Salariul mic constituie una din­tre principalele probleme ale an­gajaţilor din ramură.

„Retribuţia lunară medie este de circa 

patru mii de lei, iar sa­lariul tarifar pentru categoria I de calificare este de doar 1.900 de lei. Din cauza salariilor mici, la În­treprinderea „Sil-Răzeni” activea­ză doar 67 de persoane. Nu avem brațe de muncă, e o problemă mare. Pentru o normă de prăşit, achităm 104 lei pe zi, oficial, fără contabilitate paralelă, iar după ce se percep toate impozitele, rămân doar 90 de lei. Cu astfel de salarii, nu prea avem doritori de a mun­ci. Ei preferă să activeze la negru, cu 200-250 de lei zilnic, dar nu se gândesc că, fiind angajați oficial, chiar şi cu o leafă mai mică, pot acumula vechime în muncă, ne­cesară pentru pensie, pot bene­ficia de alte prestaţii sociale. Pă­durile sunt proprietate a statului, dar oare poate fi vorba despre o susţinere din partea autorităţilor de stat în acest sens? Doar la ca­pitolul combaterea vătămătorilor, statul îşi exercită pe deplin obli­gaţiile, iar la capitolele finanţarea lucrărilor de pază, protecţie şi re­generare se alocă doar 2-3% din resursele necesare”, a specificat Lilia Aramă.

Persoana căreia îi pasă de salarizarea decentă a silvicultorilor

Anatolie Ciobanu, preşedinte­le Federaţiei Sindicatelor din Sil­vicultură „Sindsilva”, a apreciat că liderul sindical Lilia Aramă este cea mai bună femeie-organiza­toare a mişcării sindicale la nivel de ramură.

„Lilia Aramă este membră al Comitetului Executiv al federa­ţiei şi a Consiliului de Femei din cadrul CNSM. Este persoana care nu este indiferentă față de dez­voltarea sectorului forestier naţi­onal şi de salarizarea decentă a tuturor silvicultorilor din Repu­blica Moldova. Lilia Aramă are în­totdeauna propuneri importante pentru ridicarea nivelului de trai al fiecărui membru de sindicat din silvicultură”, a ţinut să men­ţioneze preşedintele Federaţiei „Sindsilva”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand