4 martie 2024
Chisinau
Social

Pensii mai mari pentru veteranii războiului din Afganistan și ai celui de la Nistru

Loading
Social Pensii mai mari pentru veteranii războiului din Afganistan și ai celui de la Nistru
Pensii mai mari pentru veteranii războiului din Afganistan și ai celui de la Nistru
veterani

Foto: forum.md

 

Pensiile de dizabilitate pen­tru participanți la conflictul armat din Afganistan și la ac-țiunile de luptă pentru apă­rarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova, din rândul militari­lor în termen, au fost majora­te. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în a doua lec­tură de către Parlament.

 

Astfel, pensia persoanelor în­cadrate în gradul de dizabilitate severă va crește cu 1842 de lei și va constitui 3500 de lei lunar, iar pensia persoanelor cu dizabilitate accentuată va fi de 2500 de lei, în creștere cu 1062 de lei. Totodată, suma prevăzută pentru persoa­nele cu dizabilitate medie va spo­ri de la 908 lei până la 1500 de lei. Documentul are drept scop protecția socială a veteranilor de război, în vederea realizării Planu­lui de acțiuni „Memorie. Onoare. Respect”.

Autorii proiectului menționea-ză că această categorie de mili­tari nu a avut posibilitatea de a decide participarea la conflictele armate. Decizia i-a aparținut sta­tului. „În această ordine de idei, mărimea minimă a pensiilor de dizabilitate a invalizilor de răz­boi din rândul militarilor în ter­men (ca urmare a participării la războiul din Afghanistan și în urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldo­va), propusă în acest proiect, va contribui la asigurarea unui ni­vel de trai decent pentru aceas­tă categorie de beneficiari”, se precizează în nota informativă a proiectului. Recalcularea urmea­ză să fie efectuată din 1 martie anul curent.

Inițiativa legislativă de ma­jorare a acestor pensii aparține Asociației Veteranilor „Tiras Ti­ghina”.

„De ani de zile, ne-am zbătut ca pensia să fie 

mărită la invalizii de război. Deja invalizii de gradul întâi vor avea o pensie de pes­te patru mii de lei. Noi nu sun­tem mulțumiți întru totul, dar nu putem critica guvernarea. Până acum, unii din aceste categorii de veterani primeau o pensie de o mie de lei. Poate oare un ve­teran invalid să supraviețuiască cu acești bani? Sigur că nu. Recunoaștem, este și așa puțin și trebuie să căutăm varianta cum să-i aducem la un nivel de trai  decent.

Noi credem că invalidul de gradul întâi trebuie să aibă as­tăzi o pensie de șase mii de lei. Cel de gradul doi – patru mii de lei, dar pentru gradul trei să ră­mână la discreția legiuitorului. Le suntem recunoscători celor de la guvernare că au dat curs solicită­rii noastre”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, președintele Asociației „Tiras-Tighina”, Anato­lie Caraman.

 

Pensii mai mari și pentru unii veterani ai fostei Uniuni Sovietice

 

Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care prevede majorarea de zece ori a cuantumului alocaţiilor nominale, care se acordă lunar, pentru unele categorii de veterani ai fostei Uni­uni Sovietice.

Astfel, deținătorii ordinelor: „Lenin”, „Drapelul Roşu”, „Războ­iul pentru Apărarea Patriei” cla­sele I şi II, „Steaua Roşie”, „Slava”, „Pentru Bărbăţie” și veteranii care deţin titlul de Erou al Uniunii So­vietice vor ridica câte 500 de lei, față de 50 de lei pe care îi primesc în prezent. Alocaţiile se acordă suplimentar la pensie.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand