11 decembrie 2023
Chisinau
Sanatate

Noi evoluţii în diagnosticarea cu boli profesionale a salariaţilor moldoveni

Loading
Sanatate Noi evoluţii în diagnosticarea cu boli profesionale a salariaţilor moldoveni
Noi evoluţii în diagnosticarea cu boli profesionale a salariaţilor moldoveni

medic-de-familie

 

După ce ani la rând în ţara noastră aproape că nu au fost înregistrate boli profesiona­le, în acest an, reprezentanţii sindicatelor constată că exis­tă premise ca această situaţie să se schimbe. Astfel, dacă, în 2016, nici un lucrător nu a fost diagnosticat cu astfel de maladii, atunci de la începutul anului curent a fost iniţiată deja cercetarea a trei cazuri de suspiciune legată de bolile şi intoxicaţiile profesionale.

 

La etapa actuală, când marea majoritate a întreprinderilor care activează în ţara noastră sunt mici şi mijlocii şi nu le asigură salariaţi­lor servicii medicale în cadrul uni­tăţilor, sănătatea angajaţilor care muncesc în condiţii nocive este monitorizată insuficient, conside­ră Elena Carchilan, şefa Inspecto­ratului Sindical de Muncă.

În opinia sa, una din principa­lele cauze ale nivelului scăzut de depistare şi certificare a bolilor profesionale ţine de organizarea şi efectuarea insuficientă a exa­menelor medicale ale angajaţilor care activează în condiţii nocive şi nefavorabile. Această situaţie este influenţată şi de lipsa unui sistem unic al serviciului profpa­tologic şi ruperea legăturilor de interdependenţă şi continuitate dintre medicina primară şi servi­ciul patologii profesionale.

O altă cauză ţine de faptul că specialiştii instituţiilor medico-sanitare publice sunt instruiţi in­suficient în domeniul igienei şi al patologiei profesionale.

În prezent, cercetarea şi sta­bilirea diagnosticului de boală profesională are loc 

în baza unui regulament special. Este vorba despre Regulamentul sanitar pri­vind modul de cercetare şi stabili­re a diagnosticului de boală (into­xicaţie) profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1282 din 29 noiembrie 2016.

Documentul stabileşte cerinţe­le şi modul de semnalare şi cerce­tare a cazurilor de suspiciune de boli (intoxicaţii) profesionale, pre­cum şi de declarare, înregistrare şi raportare a lor.

Acest regulament ar putea contribui la creşterea responsabilităţii angajatorilor faţă de în­deplinirea măsurilor de îmbună­tăţire a condiţiilor de muncă şi prevenire a bolilor profesionale, consideră Elena Carchilan.

Prevederile acestui document se răsfrâng asupra tuturor per­soanelor fizice, dar şi juridice, in­diferent de tipul de proprietate.

În scopul realizării hotărârii sus-menţionate, Ministerul Sănă­tăţii a emis un ordin prin care au fost aprobate lista bolilor profe­sionale, Regulamentul Centrului republican de boli profesionale, fişa de evidenţă a bolii (intoxicaţi­ei) profesionale, instrucţiunea pri­vind completarea acesteia etc.

În consecinţă, numai în prime­le trei luni ale acestui an, au fost semnalate şi se află în proces de cercetare trei cazuri de suspiciune de boli (intoxicaţii) profesionale. Unul dintre acestea se referă la diagnosticarea cu osteocondroză a unui mecanizator care a fost su­pus pe parcursul mai multor ani acţiunii vibraţiilor, zgomotului şi suprasolicitării fizice.

Celelalte două cazuri ţin de îmbolnăvirea de cancer a unui pompier şi de astm bronşic a unui lucrător de la căile ferate.

Conform statisticilor oficiale, în ultimii cinci ani, în ţara noastră au fost înregistrate 20 de cazuri de boală profesională, iar numărul celor afectaţi de acestea este de 21 de persoane. În 2012, au fost certificate 12 cazuri, cu 13 victi­me, în 2013 – şase, în 2014 – nici unul, în 2015 – două şi în 2016 – nici un caz.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand