4 martie 2024
Chisinau
Social

VP în teritoriu. Singura întreprindere viabilă din raionul Ocniţa, cu bune și rele

Loading
Social VP în teritoriu. Singura întreprindere viabilă din raionul Ocniţa, cu bune și rele
VP în teritoriu. Singura întreprindere viabilă din raionul Ocniţa, cu bune și rele

fiting-sa

 

Salarii mici, condiţii de muncă ce lasă de dorit, lipsa tinerilor specialişti, fluctuaţia cadrelor. Sunt doar câte­va probleme cu care se confruntă cei 110 salariaţi ai Uzinei mecanice de ştanţare SA „Fiting” din oraşul Ocni­ţa. Iar toate pornesc de la faptul că în ţară nu există pârghii de susţinere a producătorilor autohtoni.    

 

Ilie Ciobanu, directorul SA „Fiting”, a ţi­nut să menţioneze faptul că, în ciuda pro­blemelor cu care se confruntă întreprinde­rea, angajaţii primesc salariu de două ori pe lună.

„Prima tranşă o eliberăm până la data de 10, a doua – până la data de 25 a fiecă­rei luni. Nu există muncă la negru, nu avem restanţe la salarii, achităm toate impozitele conform legislaţiei în vigoare, salariul me­diu de la întreprindere fiind de 3500 de lei. Întreprinderea a fost fondată în anul 1956 şi producea cândva mărfuri pentru fostele republici din URSS. Până în 1992, activau aici aproximativ 1500 de  muncitori, uzina fabrica utilaj tehnologic pentru industria producătoare de maşini din URSS. Am re­uşit să păstrăm unele secţii – de scule, de ştanţare, de sudare, astfel că SA „Fiting” s-a specializat pe producerea furniturii de mobilă şi a inventarului pentru grădini şi livezi, iar asta ne-a dat posibilitate ca să supravieţuim. Anul ăsta este cel mai greu din ultimii zece, pentru că statul nu între­prinde nimic pentru a proteja producătorul autohton. Cu specialiştii şi utilajul pe care îl avem, putem produce toată gama de mo­bilă, dar, din păcate, o parte din marfa de acest gen este adusă de peste hotare fără ca aceasta să fie declarată la vamă”, ne-a relevat Ilie Ciobanu.

El a adăugat că, din păcate, unii agenţi economici nu prea acordă atenţie calită­ţii mărfurilor, de aceea se cumpără multă marfă din China, de o calitate mult mai joasă şi cu un preţ mult mai mic decât cea care se produce la SA „Fiting”. În prezent, ocnițenii colaborează cu fabrici de mobi­lă din Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Satu Mare, Oradea. Pentru a produce furnitură de mobilă destinată  întreprinderilor din România, au procurat utilaj nou, produs în China, iar pentru aceasta administraţia uzinei a luat un credit de 30 de mii de do­lari SUA.

Ilie Ciobanu a mai opinat că este nece­sară 

modificarea legislaţiei. Din moment ce tindem spre integrare în UE, ar trebui să avem taxe vamale mai mari pentru mărfurile importate, similare celor care se produc în Republica Moldova. „Avem specialişti buni, dar ei trebuie motivaţi să muncească acasă, dar cum e posibil aşa ceva, dacă nu avem un volum mare de lu­cru? În primele trei luni ale anului curent, fabricile de mobilă dn Republica Moldova au produs puţină marfă, respectiv, am avut puţine comenzi şi noi. Ar trebui să bene­ficiem de nişte facilităţi, din moment ce activăm cu acte în regulă. Sunt de părerea că la 90 la sută de întreprinderi din ţară se obişnuieşte plata muncii la negru. Inspec­toratul Fiscal Principal de Stat ştie despre asta, reprezentanţii poliţiei – de asemenea, dar de ce problema nu se rezolvă?”, se în­treabă indignat Ilie Ciobanu.

Boris Ursati, preşedintele comitetului sindical de la SA „Fiting”, a subliniat că puţini sunt cei care vor să investească în prelucrarea metalelor, pentru că nu există facilităţi în acest sens.

„În anul trecut, SA „Fiting” a produs marfă de 8 mln. de lei, dintre care 2 mln. de lei a achitat impozite, astfel că venitul net al întreprinderii a constituit în jur de 400 de mii de lei. În atare situație, nu ne putem permite să îmbunătăţim condiţiile de muncă pentru salariaţi. O bună parte a angajaţilor beneficiază de adaos la salariu pentru muncă în condiţii nocive, dar şi de hrană specială. Conform Contractului co­lectiv de muncă la nivel de unitate, tine­rilor specialişti li se achită taxele de studii la instituţii de învăţământ”, a adăugat Boris Ursati.

 

Concurență neloială, concedii forțate

 

Ecaterina Sturzinschi, preşedinta Consi­liului interramural al sindicatelor din raio­nul Ocniţa, a menţionat că SA „Fiting” este printre puţinele întreprinderi profitabile de prelucrare a metalelor din Republica Mol­dova şi singura întreprindere viabilă din raion.

„Este unul dintre puţinii contribuabili din raionul Ocniţa care achită impozite la bugetul de stat, bugetul asigurărilor socia­le de stat, în fondul de asigurare medicală obligatorie. La întreprindere există proble­me în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, dar acestea nu se schimbă deoarece între­prinderea nu are venituri mari, adică pentru că unor responsabili de la conducerea sta­tului nu le pasă de producătorii autohtoni. Din păcate, salariaţii de la SA „Fiting” sunt nevoiţi să îşi ia concedii neplătite, fiindcă, deşi uzina produce marfă, aceasta se vinde greu, din cauza unei concurenţe neloiale”, a menţionat Ecaterina Sturzinschi.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea po­porului”, Boris Babici, preşedintele Sindica­tului Lucrătorilor din Industria Construc­toare de Automobile şi Maşini Agricole, a spus că organizaţia sindicală pe care o conduce a acordat ajutor comitetului sin­dical de la SA „Fiting” la încheierea con­tractului colectiv de muncă la nivel de în­treprindere.

„Totodată, responsabili de la Inspecto­ratul Muncii al Sindicatelor acordă consul­taţii pentru soluţionarea mai multor pro­bleme cu care se confruntă salariaţii de la întreprinderea respectivă. În curând, vom desfăşura la SA „Fiting” un seminar privind securitatea şi sănătatea în muncă”, a preci­zat Boris Babici.

El a ţinut să menţioneze că liderul sin­dical  de la SA „Fiting” este o persoană onestă şi responsabilă, pentru munca sa fi­ind apreciat drept „Om Emerit al raionului Ocniţa”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand