3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Pensia anticipată pentru limită de vârstă, între doleanțe și posibilități

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Pensia anticipată pentru limită de vârstă, între doleanțe și posibilități
Sfatul economistului: Pensia anticipată pentru limită de vârstă, între doleanțe și posibilități

pensii

 

Am auzit că, conform legislației noi cu privire la pen­sii, persoanele se pot pensiona anticipat. Îmi puteți spu­ne care sunt condițiile în care va intra în vigoare această prevedere și cum se va calcula pensia?

 

Ion Morari, Cimișlia

 

La 16.12.2016, prin legea nr. 290 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din  14.10.1998, a fost introdusă o nouă catego­rie de pensie – pensie anticipată pentru limită de vârstă.

Astfel, conform prevederilor art. 151 din Legea nr. 156 din 14.10.1998, asiguratul care a re­alizat stagiul complet de cotiza­re prevăzut la art. 42 alin. (1) din lege poate solicita stabilirea anti­cipată a pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pen­sionare de 63 de ani pentru băr­baţi şi femei. Cuantumul pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată poate fi solicitată de la vârsta de 60 de ani, atât de către bărbați, cât și de către femei

Este de menționat faptul că la calcularea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei antici­pate pentru limită de vârstă nu se iau în calcul perioadele necontri­butive prevăzute la art. 5 alin. (2) și art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) din lege.

Prin urmare, conform prevede­rilor legale, începând cu 1 ianua­rie 2017, pensia anticipată poate fi solicitată începând cu împlinirea vârstei de 60 de ani atât de către bărbați, cât și de către femei, în cazul în care solicitantul (solici­tanta) a realizat stagiul complet de cotizare, care, conform alin. (2) al art. 42 din lege, constituie:

Însă, la calcularea stagiului complet de cotizare nu vor fi in­cluse următoarele perioade

ne­contributive ale asiguratului asi­milate stagiului de cotizare:

a) perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

a1) perioada de îndeplinire a serviciului militar în bază de con­tract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Le­gii asigurării cu pensii a militari­lor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993;

b) perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi;

c) perioada în care asigura­tul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau re­integrare profesională;

d) perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani de către unul din­tre părinţi, tutore, curator, până la angajarea în funcţia de asistent personal;

e) perioada de rezidenţiat în

învăţământul postuniversitar ob-ligatoriu;

f) perioadele de activitate ne­contributive în funcţia de judecă­tor şi procuror de până la 31 de-cembrie 2005;

g) perioadele în care au fost realizate activităţile specificate la art. 50 alin.(1) lit.d) şi e) până la 1 ianuarie 1999 (îngrijirea unui in­valid de gradul I, a unui copil inva­lid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vârsta de 75 de ani; studiul în instituţiile de învăţământ superior de zi).

Suplimentar, este de menționat faptul că ulterior, la data îndepli­nirii vârstei standard de pensi­onare de către beneficiarul de pensie anticipată pentru limită de vârstă, la cerere, se acordă pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor ne­contributive asimilate și a celor contributive.

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand