8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Politica în sfera salariului minim, o șansă pentru ieșirea din criza socială

Loading
Social Politica în sfera salariului minim, o șansă pentru ieșirea din criza socială
Politica în sfera salariului minim, o șansă pentru ieșirea din criza socială

sainciuc

 

Salariul minim pe economie este principalul factor care indică nivelul de dezvoltare al unei țări. Creșterea aces­tuia reprezintă o povară pentru stat, din acest motiv și rezistența pe care o în­tâmpină sindicaliștii atunci când solicită guvernării majorarea salariului minim pe economie, în funcție de care se calculează în secto­rul bugetar salariile, dar și ajutorul de șomaj sau alte prestații sociale.

 

Recent, la Kiev, Ucraina, s-a desfășurat conferința internațională cu genericul „Politica în sfera salariului minim în Ucraina, o șansă pentru ieșirea din criza socială”. Subiectul ține de o problemati­că foarte importantă de garanție minimă de salarizare în diverse țări. Participanții la eveniment, reprezentanți din Georgia, Repu­blica Moldova, Armenia, Ucraina și-au împărtășit experiența, dar au luat cunoștință și de practica altor țări.

De asemenea, au fost aduse la cunoștință experiența Germani­ei, a Marii Britanii, s-a prezentat situația la acest capitol în toate țările Uniunii Europene, precum și standardele OIM cu privire la sa­larizare, bazându-se pe Convenția 131, dar și alte documente ale OIM. Conferința și-a propus în ce mod diferite modele ale salariului minim au contribuit la stabilizarea consu­mului intern în perioade de criză, pentru a reduce sectorul salariilor mici și sărăcia.

Organizatorii conferinței, Fundația Fundația Friedrich Ebert Stif­tung, OIM și un centru de cercetări sociale și de muncă din Ucraina, au pornit de la faptul că anul trecut Rada Supremă a Ucrainei a luat de­cizia de a dubla salariul minim pe țară de la 1600 de hrivne la 3200. Această decizie politică este urma­tă de o dezbatere intensă privind rolul și impactul salariului minim în economie.

„Evident că punerea în aplicare a acestei legi, parcă nobilă, a trezit indignarea sindicatelor din Ucraina, deoarece implementarea acestui normativ în sectorul bugetar tre­buie să fie realizată din mijloacele prevăzute pentru salarizare fără a fi alocate practic surse financiare suplimentare. Adică urmează  să fie optimizat personalul, iar banii rămași să fie utilizați pentru majo­rări de salarii. O situație complicată se atestă și în sectorul real al eco­nomiei, deoarece mulți experți vor­besc despre posibile scăderi de an­gajări în segmentul cu salarii mici, precum și posibilitatea de transfer a unor locuri de muncă în econo­mia subterană ”, a explicat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, care a participat la conferința de la Kiev.

Sergiu Sainciuc a prezentat țara noastră la conferința de la Kiev. „Din păcate, în comparație cu alte țări din Europa, noi suntem la coa­dă și cu salariul minim, care nu a fost reexaminat din  anul 2014, și cu salariul mediu pe economie. Sa­lariul mediu în Republica Moldova e cu 25% mai mic decât salariul minim din România. Iar comparativ cu țările CSI, la noi este unul din­tre cele mai mici niveluri de sala­rizare, în urma noastră fiind doar Tadjikistanul. Situația în Republica Moldova e complicată și din motiv că la noi există trei niveluri minime de salarizare. Mă refer la salariul minim de 1000 de lei, care este și salariul tarifar pentru prima cate­gorie de salarizare a rețelei tarifa­re unice în sectorul bugetar. Apoi mai avem retribuție de 1900 de lei – salariul minim pentru munca ne­calificată la personalul auxiliar din medicina asigurată. Al treilea nivel, salariul minim de 2100 de lei, re­prezintă cuantumul minim garan­tat în sectorul real al economiei”, a menționat vicepreședintele CNSM.

Mai bine stau lucrurile în secto­rul real al economiei, unde anual se face reevaluarea cuantumu­lui minim garantat al salariului în baza a doi indicatori: rata inflației și a productivității muncii la nivel național. Datele arată că, de la 1 mai, acest cuantum se va cifra deja la 2380 de lei, fiind de două ori mai mare decât cuantumul minim al sa­lariului în sectorul bugetar.

„Acest lucru constituie o dis­criminare față de salariați. Evident că sindicatele de mai multe ori au abordat problema în cauză, pentru a stabili în Republica Moldo­va un nivel unic al salariului minim la nivelul minimului de existență. Asta e prevăzut și în programul de activitate al Guvernului. Cu păre­re de rău, acest deziderat nu este transpus în viață, deocamdată”, a relevat Sergiu Sainciuc.

Exemplele practice din întrea­ga lume despre care s-a vorbit la conferință, fără îndoială, vor con­tribui la o înțelegere mai bună a impactului salariului minim asupra dezvoltării economice a țării, asu­pra nivelului de trai, iar sindicatele sunt forța care au promovat întot­deauna și continuă să promoveze condiții de muncă normale, salarii decente, care constituie cartea de vizită a oricărui stat civilizat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand