11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Două persoane din componenţa „SindLUCAS”, propuse la funcţii de conducere la IUF

Loading
Без рубрики Două persoane din componenţa „SindLUCAS”, propuse la funcţii de conducere la IUF
Două persoane din componenţa „SindLUCAS”, propuse la funcţii de conducere la IUF
sindlucas

Foto: arhivă personală

 

Valeriu Furdui, preşedintele Consiliului teritorial din raionul Flo­reşti al Sindicatului Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLU­CAS” şi  Diana Romanciuc, preşedinta comitetului sindical al SRL „N&N trading”, întreprindere afiliată „SindLUCAS”, au partici­pat recent la Conferinţa Regională a Organizaţiei de Femei şi la Conferinţa Regională a Organizaţiilor – Membre ale IUF (Uniunea  Internaţională a Angajaţilor din Industria Alimentară, Agricul­tură, Hoteluri, Restaurante, Catering, Industria Tutunului şi din Industria Conexă) din ţările Europei de Est şi a Asiei Centrale.

 

La aceste două evenimente, care au avut loc la Minsk, Belarus, au participat circa 80 de persoa­ne, reprezentanţi ai organizaţiilor-membre ale IUF din Rusia, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Kârgâzstan, oaspeţi din Suedia (Sindicatul „Kommunal”), Belarus. Republica Moldova a mai fost reprezentată la aceste două evenimente şi de membri ai Fede­raţiei „Moldsindcoopcomerţ”.

La Conferinţa Regională a IUF au fost abordate mai multe ches­tiuni, inclusiv propuneri privind sa­larizarea, respectarea egalităţii de şanse la locul de muncă, respec­tarea dreptului la hrană şi la se­curitate alimentară. Participanţii la şedinţă și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu devalorizarea rapidă a salariilor și cu scăderea dramati­că a nivelului de trai al lucrătorilor și al familiilor lor, calitatea locurilor de muncă. Ei au amintit că rapor­turile de muncă fără încheierea unui contract individual de muncă reprezintă o încălcare a drepturilor omului, contravine standardelor fundamentale de muncă, acestea însă sunt utilizate pe scară largă de către angajatori ca strategie antisindicală.

În cadrul discuţiilor s-a menţio­nat că în multe ţări din regiune se încalcă drepturile la libertatea de exprimare, de întrunire, precum și alte drepturi, iar angajatorii negli­jează, din ce în ce mai des, preve­derile unor convenții fundamenta­le ale Organizației Internaționale a Muncii. Delegaţii la conferință au prezentat rapoarte privind situaţia din ţările pe care le reprezintă şi au aprobat rezoluţii pe marginea mai multor probleme abordate.

În urma votului secret, Valenti­na Chiriac, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, a fost 

înaintată, din partea ţărilor Europei de Est şi a Asiei Centrale, la funcţia de al doi­lea vicepreşedinte al Comitetului Executiv al IUF. Totodată, Diana Romanciuc, preşedinta comitetu­lui sindical al SRL „N&N trading”, a fost propusă la funcţia de al doi­lea vicepreşedinte al Comitetului Global de Femei al Organizaţiilor-membre IUF. Fiecare dintre cele două structuri au în componenţă câte doi vicepreşedinţi. Compo­nenţa Comitetului Executiv al IUF şi a Comitetului Global de Femei al IUF urmează să fie aprobate în ca­drul celui de-al XXVII-lea Congres al IUF, care va avea loc pe 1 sep­tembrie 2017 la Geneva, Elveţia. Reprezentantele sindicatelor din țara noastră urmează să fie alese pentru o perioadă de cinci ani.

IUF este o federaţie sindicală globală, formată din 360 de sindi­cate, care reprezintă 120 de ţări.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand