4 martie 2024
Chisinau
Social

Marş de protest şi miting de amploare al angajaţilor din învăţământ

Loading
Social Marş de protest şi miting de amploare al angajaţilor din învăţământ
Marş de protest şi miting de amploare al angajaţilor din învăţământ

protest-ses

 

Angajaţi din sistemul de învă­ţământ au luat decizia de a desfă­şura miercuri, 5 aprilie, un marş de protest. Participanţii la el vor porni din scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi vor ajunge până în faţa clădirii Guvernului, unde va avea loc un miting de protest, ce se aşteaptă a fi cu participare ma­sivă.

 

Decizia în cauză a fost luată de participanţii la cea mai recentă şe­dinţă plenară a Consiliului General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei. Membrii acestuia s-au pro­nunţat pentru stoparea ulterioară a procesului instructiv-educativ, în cazul în care solicitarea de majora­re a salariilor pentru angajaţii din educaţie nu va fi îndeplinită.

La marş vor participa toate structurile sindicale afiliate FSEŞ, a precizat Ion Bulat, prim-vicepreşedintele federaţiei. Totodată, mem­brii Consiliului General au decis să solicite susţinerea în continuare a Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova şi a tuturor fe­deraţiilor sindicale de ramură.

Într-un raport amplu prezentat în context, Ion Bulat a remarcat că salarizarea sub orice nivel a cadre­lor didactice şi a celor ştiinţifice, dar şi a angajaţilor din învăţământ care sunt remuneraţi în baza Re­ţelei tarifare unice, a ridicat în faţa sindicatului o provocare serioasă. Astfel, în luna ianuarie a acestui an au fost declanşate acţiuni de protest care au avut un început promiţător, dar au dus, în martie, la o confruntare serioasă cu guver­narea ţării.

Problema constă în faptul că negocie­rile cu reprezentanţii Guvernului nu s-au soldat cu propuneri acceptabile pentru angajaţii din învăţământ. Aceasta demon­strează că Guvernul a refuzat, cu unele excepţii, să soluţioneze revendicările îna­intate de sindicalişti, a subliniat prim-vi­cepreşedintele FSEŞ.

„Am fost trataţi cu promisiuni destul de neclare. Din şase revendicări înaintate, au fost soluţionate doar trei, dar şi ace­lea parţial. Cele mai importante au rămas însă fără soluţionare, ca pe 10 martie să nu ne fie dat vreun răspuns, ci doar un fel de batjocură”, a menţionat Ion Bulat.

Vorbitorul a mai dezvăluit faptul că

şi în ceea ce priveşte ajustarea, începând cu 1 septembrie, în corespundere cu legisla­ţia în vigoare, a salariilor din învăţământ, în acest an, Guvernul ar ascunde nivelul real al salariului mediu prognozat din economia naţională. Conform calcule­lor făcute de experţi, acesta ar constitui 5600 de lei, şi nu 5300, cu cât se vehicu­lează.

Drept urmare, sindicaliştii ar fi solicitat ca în actele normative să fie indicată ci­fra de 5600 de lei, cât constituie la modul real. În schimb, cei de la Guvern, conşti­enţi fiind că în acest caz ar trebui să le ofere angajaţilor din educaţie o majorare de 11,4 la sută a salariilor, intenţionează să opereze o creştere de numai cinci la sută, a adăugat Ion Bulat.

În context, Mihai Paladi, preşedinte­le Centrului teritorial Chișinău al FSEȘ, a opinat că participarea la marşul de pro­test trebuie să fie una masivă, de ordinul zecilor de mii.

Mihai Paladi a propus ca în cadrul mi­tingului respectiv să fie luată decizia de stopare a procesului instructiv-educa­tiv, poate chiar şi a anului de învăţământ 2016-2017. În consecinţă, factorii de răs­pundere de la ministere vor înţelege care este situaţia la care s-a ajuns, iar vina le va fi atribuită lor de către cadrele didactice şi nondidactice, pentru că nu au îndeplinit cerinţele acestora.

 

Instrumente sindicale

 

Prezent la eveniment, Oleg Budza, pre­şedintele CNSM, a opinat că marşurile de protest sunt un instrument eficace de dobândire a drepturilor sindicale. Pentru aceasta este important însă ca participan­ţii să dea dovadă de insistenţă, consolida­re şi solidaritate.

În această ordine de idei, preşedintele CNSM a reiterat susţinerea pe care o va acorda structura pe care o conduce anga­jaţilor din sistemul de învăţământ.

Cea mai importantă problemă ce tre­buie rezolvată ţine de salarizare. La lefurile cu care sunt nevoiţi să se descurce anga­jaţii din învăţământ, în special tinerii spe­cialişti, ei nu sunt motivaţi să muncească. De aceea, când oamenii sunt mulţumiţi, stau acasă, iar cei care se revoltă, luptă pentru drepturile lor şi au tot dreptul să o facă într-o ţară democratică, pentru a dobândi ceea ce li se cuvine, a accentuat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a relevat că a încer­cat să-l invite pe premierul Pavel Filip să participe la şedinţa plenară a Consiliului General al FSEŞ, dar a fost informat că re­prezentanţii Guvernului încă nu sunt pre­gătiţi să dea un răspuns privind cererile angajaţilor din învăţământ. Ei au precizat că vor invita reprezentanţii FSEŞ la o nouă întâlnire, care ar putea avea loc astăzi şi la care ar urma să fie purtate noi discuţii şi negocieri.

„Acestea trebuie să fie cu rezultate. În caz contrar, oamenii nu mai înţeleg nimic. Negocierile de dragul negocierilor nu pot fi înţelese niciodată”, a concluzionat pre­şedintele CNSM.

Membrii Consiliului General al FSEŞ au abordat în cadrul şedinţei plenare şi alte chestiuni, axate, în principal, pe negocieri­le colective şi motivarea membrilor, ates­tarea locurilor de muncă, activităţile de instruire şi cele cu implicarea tinerilor etc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand