4 martie 2024
Chisinau
Social

Tarifele la energia electrică şi termică, mai scumpe

Loading
Social Tarifele la energia electrică şi termică, mai scumpe
Tarifele la energia electrică şi termică, mai scumpe
energie

Foto: basarabia.md

 

Populaţia din zona deservită de Compania „Gas Natural Fenosa Fur­nizare Energie” va plăti 1,99 lei pentru un kilowatt/oră (fără TVA) sau cu 3,6 la sută mai mult decât achită în prezent. Asta după ce, recent, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife la energia electrică.

 

Totodată, energia electrică livrată de Societatea „Furnizarea Energiei Electrice Nord” va costa cu 3,9 la sută mai scump decât în prezent, pentru cei deserviţi de „RED-Nord”, şi cu 5,1 la sută mai mult, pen­tru cei deserviţi de „RED Nord-Vest”. Astfel, tariful nou pentru energia electrică furni­zată consumatorilor racordați la rețelele electrice de joasă tensiune a fost stabilit pentru „RED Nord” în mărime de 2,12 lei pentru un kilowatt/oră, față de cel actual de 2,04 lei, iar pentru rețelele electrice de distribuție ale „RED Nord-Vest”  – în mări­me de 2,25 lei pentru un kWh, față de cel în vigoare de 2,14 lei. Tarifele vor intra în vigoare odată cu publicarea acestora în „Monitorul Oficial”.

Şi tariful la energia termică s-a majo­rat. În cadrul aceleiaşi şedinţe, Consiliul de administraţie al ANRE a aprobat un nou tarif  la energia termică, livrată consuma­torilor din municipiul Chișinău de către SA „Termoelectrica”, în mărime de 1122 de lei pentru o gigacalorie, cu 5 la sută mai mare decât cel actual.

Hotărârea va intra în vigoare la 1 mai anul curent, însă va fi aplicată în următorul sezon de încălzire. Atât furnizorii de ener­gie electrică şi termică, cât şi ANRE, au nu­mit această majorare drept actualizare sau ajustare a tarifelor. Potrivit informaţiilor prezentate în cadrul acestei şedinţe publice a agenţiei, principalii factori care au cauzat actualizarea prețurilor de producere, furni­zare și distribuție a energiei electrice și a energiei termice au fost: modificarea para­metrilor de actualizare conform Prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2018-2020, evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale în ra­port cu dolarul SUA, majorarea costului de capital, ca rezultat al efectuării investițiilor de către întreprinderile solicitante.

Ajustarea, până la 31 martie 2017, a ta­rifelor la energia electrică şi termică până la nivelul care ar acoperi cheltuielile justi­ficate este un angajament al autorităților față de Fondul Monetar Internațional. Dar cum se vor descurca cu tarife mai mari oa­menii cu venituri modeste? S-au scumpit serviciile medicale, unele produse alimen­tare, energia electrică şi cea termică, dar nimeni, în afară de sindicate, nu are grijă ca să crească şi salariile. Am solicitat opinia mai multor 

lideri sindicali vizavi de impac­tul pe care îl vor avea noile tarife asupra cetățenilor.

Ana Selina, preşedinta Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindin­comservice”, a menţionat că salariaţii din ramură sunt îngrijoraţi de faptul că au crescut preţurile la servicii medicale, după care a urmat şi majorarea tarifelor la ener­gie electrică şi energie termică.

„Nu cred că a fost nevoie de a mări tari­ful la energie electrică, pentru că întreprin­derile electroenergetice au venituri foarte mari. După scumpirea energiei electrice, ar putea să se majoreze tarifele şi la alte ser­vicii comunale, dar şi preţurile la unele pro­duse alimentare”, a subliniat Ana Selina.

O posibilă majorare a taxei de călătorie cu troleibuzul?

Lavrentie Râjalo, preşedintele comite­tului sindical din cadrul Regiei Transport Electric Chişinău (RTEC), nu a exclus faptul că majorarea tarifului la energia electrică ar putea conduce şi la mărirea taxei de călă­torie cu troleibuzul.

„Evident că după aplicarea noilor tarife vor creşte şi cheltuielile RTEC. Există două variante – fie Primăria Chişinău va compen­sa majorarea tarifului la energie electrică, fie că noul tarif va fi pus pe seama călăto­rilor în troleibuze. O decizie în acest sens  urmează să ia însă Consiliul Municipal Chi­şinău”, a opinat Râjalo.

Totodată, liderul sindical de la RTEC a menţionat că majorarea tarifelor la ener­gie electrică şi termică, aprobate recent de ANRE, ar putea afecta bugetul de sa­larizare a angajaților de la întreprinderea pe care o reprezintă. „În urma negocie­rilor pe care le-am avut cu administraţia RTEC, am ajuns la o înţelegere că, de  la 1 mai anul curent, salariul tarifar pentru categoria I de calificare va fi majorat de la 1650 de lei la 2100 de lei”, a specificat Lavrentie Râjalo.

 

Sunt tarife reale

 

Veaceslav Rufala, preşedintele Federaţi­ei Sindicatelor din Energetică şi Industrie, este de părerea că tarifele la energia elec­trică propuse de „Gas Natural Fenosa” nu sunt mari, ci reale.

„Majorarea tarifelor la energia electrică este bazată pe calculele şi cheltuielile reale, ajustate de către Compania „Gas Natural Fenosa”. Încă de la începutul anului 2015, din cauză că leul moldovenesc s-a depreci­at în raport cu dolarul american, iar tariful la energia electrică nu a fost ajustat la si­tuaţia creată, întreprinderea a împrumutat de la bănci un credit de peste 1 mlrd. 500 mln. de lei, care până în prezent nu a fost acoperit! Să nu uităm că pentru o calita­te înaltă de deservire a clienţilor e necesar şi de a reînnoi utilajul, ceea ce înseamnă investiţii. Doar 21-22 la sută din tariful ac­tual îi rămân întreprinderii „Gas Natural Fenosa” pentru investiţii, salarii, impozite etc. De fapt, problema nu constă în „tarife mari”, ci în faptul că majoritatea populaţiei din Republica Moldova are venituri mici. Guvernul trebuie să manifeste o mai mare grijă faţă de oamenii care muncesc în ţară şi să găsească bani pentru a majora salari­ile, pensiile, indemnizaţiile şi alte prestaţii sociale, astfel ca oamenii cu venituri mici să nu fie afectaţi de scumpirea energiei electrice, dar şi de majorarea altor tarife la servicii. Economia ţării nu poate să se dez­voltă numai prin agricultură şi cumpărare-vânzare de a mărfuri. Ţara are nevoie de investitori, care o să dezvolte industria, al cărei nivel este foarte scăzut în prezent”, a spus Rufala.

Referitor la opinia potrivit căreia „Gas Natural Fenosa” ar avea suficiente venituri şi nu ar fi nevoie de o majorare a tarife­lor la energia electrică, Veaceslav Rufala a spus: „Cred că trebuie să fim profesionişti. Eu pot să spun că preţurile la pâine trebuie să fie mai mici, dar oare e corectă opinia mea, din moment ce eu nu cunosc care sunt cheltuielile în procesul de producere? Trebuie să dezvoltăm ramura electroener­getică, domeniu în care nu s-a investit zeci de ani. Consumatorii vor servicii de calita­te, dar nu vor să plătească pentru ele. Ei trebuie să înţeleagă că orice serviciu are un preţ. Mă miră faptul când sunt stabi­lite preţurile la unele produse alimentare şi, spre exemplu, strugurii din Spania costă în Lituania în timpul verii 1,5 de euro, iar în Republica Moldova – 5,5 euro sau 120 de lei. Nimeni nu controlează preţurile la produse alimentare, iar cetăţenii numai dau din umeri şi spun: „Ce să facem, o să cumpărăm şi cu aşa preţuri!”, a opinat Veaceslav Rufala.

Victoria Niţă, preşedinta Federaţiei Sin­dicale a Lucrătorilor din Energetică „Sinde­nergo”, a opinat că  majorarea tarifelor la energie electrică şi termică are atât laturi pozitive, cât şi negative. „E şi logic ca ta­rifele să fie ajustate, pentru că la unele în­treprinderi acestea nu au fost revăzute de câţiva ani. Majorarea tarifelor va ameliora situaţia financiară a întreprinderilor din sector. Nu vreau să apăr angajatorul, dar eu am activat mulţi ani la o întreprindere energetică, CET-1, şi ştiu ce înseamnă când furnizorul activează în minus. Majorarea tarifelor va permite şi creşterea salariilor pentru angajaţii din domeniu. Totodată, este dureros faptul că creșterea tarifelor la energie electrică şi energie termică va lovi în populaţia săracă. În acest sens, Guvernul este cel care trebuie să ia măsuri pentru ca oamenii cu venituri mici să îşi poată achita facturile”, a menţionat Victoria Niţă.

Situația în domeniul energetic a fost discutată în cadrul unei ședințe care a avut loc la Parlament săptămâna curentă. Prin­tre subiectele abordate au fost creșterea tarifelor, achizițiile publice, dar și imple­mentarea unor proiecte în sfera energie regenerabilă. În cadrul şedinţei, ministrul Economiei, Octavian Calmâc, a  prezentat proiectele aflate în derulare pentru mo­dernizarea sectorului de alimentare cu energie termică în municipiile Chișinău și Bălți, din surse financiare europene. Toto­dată, reprezentanți ai Comunității Energe­tice Internaționale au încurajat autoritățile să continue implementarea reformelor în domeniul energetic, precizând că legislația ajustată acquis-ului comunitar va aduce beneficii cetățenilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand