8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Servicii de reabilitare profesională pentru persoanele cu unele dizabilităţi

Loading
Social Servicii de reabilitare profesională pentru persoanele cu unele dizabilităţi
Servicii de reabilitare profesională pentru persoanele cu unele dizabilităţi
persoane-dizabilitati

Foto: discriminare.md

 

Persoanele cu dizabilități lo­comotorii care din cauza stării de sănătate nu pot munci con­form calificării vor beneficia de servicii de reabilitare profesi­onală. Acestea vor fi acordate în corespundere cu o recentă hotărâre a Guvernului în cadrul Centrului Republican Experi­mental Protezare, Ortopedie și Reabilitare.

 

Reabilitarea profesională cu­prinde un complex de măsuri medicale, profesionale, sociale şi pe­dagogice. Ele vor fi prestate de psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, medici specialişti în medi­cina muncii, kinetoterapeuţi, medici internişti, medici ortopezi tra­umatologi, medici psihoterapeuţi, precum și cu implicarea altor spe-cialiști. Scopul acestor servicii este recuperarea sau compensarea funcţiilor dereglate ale organismu­lui şi a capacităţii de muncă a per­soanei cu dizabilităţi locomotorii. Vor fi eligibili cei care, din cauza stării de sănătate în interacţiune cu diverse împrejurări, obstacole și alți factori contextuali de mediu sau personali în care se regăsesc, nu pot munci conform calificării.

Potrivit reprezentanţilor Minis­terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pot beneficia de servicii de reabilitare profesională persoa­nele cu dizabilităţi locomotorii care sunt în evidenţa agenţiilor teritori­ale pentru ocuparea forţei de mun­că în căutarea unui loc de muncă în calitate de şomeri. Acestora se alătură şi persoanele cu dizabilităţi care sunt angajate în muncă, dar care, din cauza stării de sănătate, nu pot ocupa posturi conform ca­lificării şi necesită restabilirea, re­cuperarea sau compensarea func­ţiilor dereglate ale organismului şi a capacităţii de muncă.

Hotărârea Guvernului „Cu pri­vire la prestarea serviciilor de re­abilitare profesională în cadrul CREPOR” a fost elaborată în scopul punerii în aplicare a unor prevederi din Legea privind incluziunea so­cială a persoanelor cu dizabilităţi. Aceeaşi hotărâre prevede aproba­rea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare pro­fesională în cadrul CREPOR şi a Metodologiei de calcul a tarifelor pentru acestea.

Metodologia în cauză are drept scop stabilirea 

modului de calcu­lare a tarifelor pentru serviciile de reabilitare profesională, pornind de la consum şi cheltuielile afe­rente. Cheltuielile pentru prestarea acestor servicii vor fi efectuate din contul și în limita alocațiilor finan­ciare aprobate anual în aceste sco­puri în bugetul Ministerului Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională, în bugetul de stat pentru 2016 au fost prevă­zute mijloace financiare în cuan­tum de 262 de mii de lei.

Conform datelor oficiale, în ţara noastră sunt peste 130 de mii de persoane cu dizabilităţi care be­neficiază de pensii din bugetul de asigurări sociale de stat. În jur de 25 la sută din numărul total al acestor persoane sunt angajate şi din veniturile obţinute achită şi contribuţii de asigurări sociale. Există şi persoane cu dizabilităţi care lucrează fără forme legale, dar reprezentanţii Guvernului nu dispun de date privind cota ce re­vine acestora.

Reprezentanţii sindicatelor pledează pentru crearea în ţara noas­tră a infrastructurii necesare pentru reabilitarea profesională, în cazuri­le în care este posibil, a persoane­lor cu dizabilităţi de orice natură sau provenienţă, în scopul asigu­rării dreptului acestora la muncă şi la un trai decent.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand