3 decembrie 2023
Chisinau
Social

O țară în care nu se achită impozitele cuvenite nu are viitor

Loading
Social O țară în care nu se achită impozitele cuvenite nu are viitor
O țară în care nu se achită impozitele cuvenite nu are viitor

rojnevschi

 

Ţara în care nu se achită impozitele cuvenite nu are viitor, iar cei circa 40-50% din angajaţi care plătesc conștiincios impo­zitele nu vor putea soluționa problemele social-economice care există în societate și permanent ne vom plânge că nu ajung bani la buget. Declarații în acest sens a făcut Boris Roj­nevschi, președintele Federației Sindicatelor Transportatori­lor și Drumarilor din Republica Moldova (FSTD) în cadrul Ple­narei a II-a a Consiliului organizației, care a avut loc recent.

 

Membrii Consiliului au discutat despre problemele social-econo­mice stringente din ramură, mai ales aspecte ce țin de salarizare și de condițiile de muncă, despre situația din transporturi, dialogul social și combaterea economiei subterane.

Astfel, sindicaliștii se arată îngrijorați de situația din ramură și cer autorităților să implemente­ze la nivel național politici care ar contribui la combaterea eficientă a economiei subterane.

De asemenea, s-a subliniat că deși dialogul social prezintă un element extrem de important în procesul de menținere a unei stabilități sociale, corupția, inechi­tatea socială, migrația masivă a tinerilor specialiști afectează grav activitatea transportatorilor și drumarilor.

Conform datelor prezentate de sindicaliști, transportul ilicit rep-rezintă astăzi o parte componen­tă a economiei subterane, care constituie aproximativ 80 la sută. Drept urmare, cel puțin circa 150-200 de milioane de lei nu ajung în bugetul țării anual.

Drumarii au menționat că deși au apelat în repetate rânduri la autorități, solicitându-le să între­prindă acțiuni mai energice care ar reduce ponderea economi­ei informale, aceste apeluri nu s-au soldat cu rezultate concrete, lucrurile rezumându-se doar la declarații.

„Ramura transportului auto de călători a devenit una din cele mai corupte 

sfere ale economiei naționale. Considerăm că astăzi în țară lipsește o politică de stat bine chibzuită și o viziune clară în domeniul transportului auto de călători, iar actuala bază le­gislativă contribuie mai mult la desfășurarea unei activități ilega­le şi implicarea în acest proces a persoanelor neprofesioniste”, a subliniat Boris Rojnevschi în alo-cuțiunea sa la Plenara Consiliului Federației.

Liderul sindical a relevat în context că, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în ramură, în perioada de după Congresul Federației, a fost negociată și semnată cu partenerii sociali Convenția colectivă (nivel de ra­mură) pentru perioada anilor 2016-2020.

Referindu-se la activitatea din ultimii ani, Boris Rojnevschi a comunicat despre activitățile de instruire organizate, eforturile de promovare a drepturilor și intere­selor femeilor, parteneriatul social constructiv care a facilitat înche­ierea anului 2016 fără restanțe la salarii pentru drumari.

Participanții la reuniune s-au mai arătat îngrijorați de faptul că vârsta medie a angajaților în colectivele respective depășește deseori 55 de ani, iar salariile mici, în medie de 4-5 mii de lei, îi deter­mină pe tinerii specialiști să plece în străinătate.

Sindicaliștii consideră că aceas­ta, dar și alte probleme social-economice existente în ramură, ar putea fi soluționate prin inten­sificarea și îmbunătățirea calității dialogului social la toate nivelu­rile.

 

Inspectorii sindicali au un rol important în consultarea angajaților

 

Federaţia Sindicatelor Trans­portatorilor și Drumarilor s-a im­plicat în soluţionarea problemelor ce țin de restanţele salariale în colectivele de muncă, solicitând conducerii ministerului de ramură să ia măsuri ca să fie respectată legislația în acest sens. De aseme­nea, problemele transportatorilor și drumarilor au fost abordate în cadrul diverselor întruniri în comi­siile de lucru la nivel de Guvern–Parlament, ale Comisiei naţionale de gestionare a Fondului Rutier, Consiliului Naţional al Securităţii Rutiere, Comisiei naţionale pen-tru consultări şi negocieri colec­tive etc.

Boris Rojnevschi a menționat conlucrarea dintre Inspectoratul Muncii al Sindicatelor și Inspec­toratul de Stat al Muncii în cer­cetarea accidentelor de muncă în care au fost implicaţi membrii de sindicat.

În scopul asigurării respectă­rii legislaţiei în domeniul muncii, inspectorii sindicali monitorizează modul și termenele de achita­re a salariilor, consultă angajații interesați în chestiunile ce țin de plata îndemnizației unice și a al­tor plăți de compensare a preju­diciului material în caz de deces al unui membru al familiei sau de stabilire a gradului de invaliditate al persoanelor accidentate, acor­dă ajutor practic la întocmirea și înaintarea cererilor pe numele an­gajatorilor.

Drept urmare, la cercetarea ac­cidentelor de muncă cu consecințe grave sau mortale, practic, au fost excluse cazurile de punere a tutu­ror responsabilităților pe umerii persoanelor accidentate.

Participanții la plenară au mai discutat despre situația din trans­portul naval, despre salarii, trata­mentul sanatorial, introducerea tichetelor de masă, instruirea sindicaliștilor și alte probleme ar­zătoare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand