11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Noi majorări salariale negociate de partenerii sociali din sectorul agroalimentar

Loading
Без рубрики Noi majorări salariale negociate de partenerii sociali din sectorul agroalimentar
Noi majorări salariale negociate de partenerii sociali din sectorul agroalimentar

agrari

 

Un acord privind majorarea sa­lariilor tarifare pentru lucrătorii din unităţile economice afiliate Federaţiei „Agroindsind” a fost semnat recent între partenerii sociali din agricultură, indus­tria alimentară şi unele ramuri conexe. În funcţie de domeniul în care activează, aceşti anga­jaţi vor beneficia de majorări salariale de la 7,7 până la 20,5 la sută, a precizat Leonid Iuraş­co, şef adjunct de direcţie în cadrul „Agroindsind”.

 

Astfel, de cea mai mare majo­rare a salariilor vor avea parte me­canizatorii şi lucrătorii din sectorul zootehnic, dar şi cei din piscicultu­ră. Aceştia sunt urmaţi de angajaţii din industria de producere a zahă­rului şi extracţie a uleiului, din cea de procesare a cerealelor, cărnii şi laptelui, fructelor şi legumelor, parfumerie şi cosmetică etc.

În acest mod, salariul pentru prima categorie de calificare din agricultură şi industria prelucră­toare porneşte de la 2100 de lei şi ajunge până la 3100 de lei.

Noile salarii vor intra în vigoa­re din data semnării acordului respectiv de către toţi partenerii sociali din agricultură şi industria alimentară.

Conform prevederilor con­venţiei colective de muncă din ramura agroalimentară, salariul tarifar pentru prima categorie de calificare nu include adaosurile, sporurile şi alte plăţi de stimula­re şi compensare. Pentru angajaţii care nu sunt remuneraţi conform sistemului tarifar, majorarea sala­riului va fi efectuată proporţional creşterii negociate în domeniul în care activează aceştia.

Totodată, angajaţii au dreptul la adaosuri şi sporuri la salariu cu caracter compensatoriu, a căror mărime minimă este specificată într-o anexă a convenţiei. De ase­menea, unităţile economice sunt în drept să majoreze adaosurile şi sporurile, în limitele mijloacelor proprii prevăzute pentru aceste scopuri în contractele colective de muncă.

De menţionat că sporul pentru vechime în muncă este 

stabilit în cuantum de minimum cinci la sută pentru trei ani şi de maximum 40 la sută din salariul de bază – pen­tru o vechime de peste 20 ani de activitate. Pentru unităţile care se confruntă cu fluctuaţie de cadre şi insuficienţă de cadre calificate, sporul minim la salariu de 5-10 la sută este stabilit pentru o vechime în muncă la unitate de 1-5 ani.

La disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reducerea statelor de personal, părţile au stabilit ca angajatorul, în cazul în care exis­tă posibilităţi financiare, să acor­de o indemnizaţie de concediere suplimentară la cea stabilită de legislaţia în vigoare. Astfel, pentru salariaţii care au activat la unităţile prelucrătoare de la cinci până la 10 ani, ea constituie  1,5-2 salarii medii lunare, iar în caz de peste 10 ani – 2-3 salarii medii lunare.

În acelaşi timp, salariaţii care activează în condiţii nefavorabile beneficiază, în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă, de sporuri de compensare. Mărimea concretă a acestora este stabilită de partenerii sociali şi nu poate fi mai mică de 25 la sută din salariul minim tarifar din ramură pentru lucrul în condiţii grele şi nocive sau de 50 la sută – pentru lucrări în condiţii deosebit de grele şi de nocive.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand