5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Stabilirea timpului de muncă parțial. Termen de comunicare a ordinului de sancționare

Loading
Cetăţeanul şi legea Stabilirea timpului de muncă parțial. Termen de comunicare a ordinului de sancționare
Stabilirea timpului de muncă parțial. Termen de comunicare a ordinului de sancționare
timpul-de-lucru

Foto: nyt.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Stabilirea timpului de muncă parțial

 

guestion

Am solicitat angajatorului să-mi stabilească un regim de muncă cu timp parțial. El a refuzat însă fără anumite mo­tive. Rog să-mi explicați dacă angajatorul are dreptul să procedeze în acest fel?

 

Jana Curnicov, Chișinău

 

Timpul de muncă parțial (ziua de muncă parţială sau săptămâna de muncă parţială) poate fi stabilit prin acordul dintre salariat şi angajator, atât la momentul angajării la lucru, cât şi mai târziu. Însă, la rugămintea unor categorii de salariați, cum ar fi: femeii gravide, salariatului care are copii în vârstă de până la 14 ani sau copii cu dizabilităţi (inclusiv aflaţi sub tutela/curatela) ori salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu cer­tificatul medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămâna de muncă parţială.

Este de menționat că retribuirea muncii în cazul dat se efectuea­ză proporţional cu timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut. Totodată, activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechi­mii în muncă, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, a duratei concediului de odihnă anual sau altor drepturi de muncă.

 

Termen de comunicare a ordinului de sancționare

 

guestion

Pentru ca angajatorul să aducă la cunoştinţă ordinul cu privire la sancţionarea salariatului este oare suficient să convoace o adunare şi să dea citire acestui ordin subalter­nilor săi?

 

Galina Rodniţchi, Chişinău

 

Potrivit art. 210, alin. (2) din Codul muncii, cu excepția sancțiunii disciplinare sub formă de concediere, ordinul de sancţionare este comunicat salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta acti­vează într-o subdiviziune interioară a unităţii aflate în altă localitate – în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Ordinul de sancționare sub formă de concediere se aduce la cunoștința salariatului sub semnătură, cel târziu la data eliberării din serviciu. Refuzul salariatului de a confirma prin semnă­tură comunicarea ordinului respectiv se fixează într-un proces-ver­bal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

Legislația muncii nu prevede cazuri în care angajatorul ar putea să convoace o adunare pentru a da citire ordinului de sancţionare subalternilor săi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand