5 martie 2024
Chisinau
Social

Elevii vor studia un nou curs de educaţie anticorupţie

Loading
Social Elevii vor studia un nou curs de educaţie anticorupţie
Elevii vor studia un nou curs de educaţie anticorupţie
coruptie

Foto: resita.ro

 

Un nou curs de educație anticorup-ție ar putea să fie studiat în gimna­zii şi licee, ca parte componentă a disciplinei „Educație civică”. O deci­zie în acest sens a fost luată recent, la Chişinău, în cadrul unei mese ro­tunde, organizată sub egida Cen­trului Naţional Anticorupţie.

 

Responsabilii din domeniu lucrează acum la revizuirea curriculumului la disci­plina „Educaţie civică”. Elevii din Republica Moldova ar urma să afle care sunt formele, consecinţele corupţiei, metodele de iden­tificare, prevenire şi combatere a acesteia, dar şi cui se pot adresa dacă au fost mar­tori oculari în timp ce cineva a dat sau a luat şpagă.

În cadrul mesei rotunde, reprezentanți ai Ministerului Educației, Centrului Național Anticorupție, directori de școli, cadre di­dactice, dar și tineri care au avut misiu­nea de a revizui curriculumul la disciplina „Educație civică”, au ajuns la concluzia că elevii au nevoie de educație anticorupție, precum au nevoie și de educație juridică, economică, privind sănătatea, pentru a contribui la dezvoltarea unui cetățean activ și responsabil.

Predarea cursului “Educație anticorup-ție” va contribui la crearea unor generații care își vor însuși un sistem de valori ce promovează integritatea, etica și respec­tul față de statul de drept. Introduce­rea în cadrul curriculumului a noțiunilor anticorupție adaptate vârstei, dublate de o atitudine exemplară și de o instruire per­manentă a cadrelor didactice, vor conduce la crearea unor modele demne de urmat și a unor repere corecte în gândirea tinerei generații. Astfel, odată definitivat, curricu­lumul va fi implementat în învățământul preuniversitar la treapta gimnazială și lice­ală și va deveni un instrument eficient al CNA și Ministerului Educației în prevenirea corupției, cred responsabilii din domeniu.

„Tinerilor nu le-ar strica o educaţie anti­corupţie încă din școală, ba dimpotrivă, le-ar prinde bine, pentru ca să lupte eficient cu cei care iau mită”, a menţionat pentru ziarul „Vocea poporului” Dumitru Ivanov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educa­ţiei şi Ştiinţei.

„Statul mimează lupta cu corupţia. În ţară în jur de 40 la sută dintre întreprin­deri 

achită salariul în plic şi cei care vorbesc despre aceste unităţi sunt chiar proprieta­rii lor. De pe urma corupţiei are de suferit întreaga societate, în special, persoanele care urmează să se pensioneze, dar care au primit și ele salariul în plic. Din cauza corupţiei, profesorii nu au o retribuţie lu­nară decentă. Nu sunt bani în ţară, pentru că jumătate din banii din Republica Mol­dova se duc într-o „gaură neagră”, ajung în buzunarele cuiva. Suntem nevoiţi să stăm cu mâna întinsă în faţa Guvernului, cerem insistent majorarea salariilor pentru peda­gogi. Se propun diferite variante, ca până la urmă să ni se spună:  „Nu avem bani”. Federaţia pe care o conduc a luat o pauză în negocieri cu Guvernul până la data de 10 martie. În cazul în care sindicaliştii nu vor fi de acord cu propunerile înainta­te de Executiv, vom organiza proteste de amploare”, a ţinut să accentueze Dumitru Ivanov.

Liderul sindical citat este de părere că fenomenul corupţiei se întâlneşte şi în sis­temul de învăţământ, doar că mita este organizată fără copii. „Mama sau tata ştie potenţialul copilului, dar nu are când să se ocupe de fiu sau de fiică, fiind mai mult timp la serviciu decât acasă. Părintele se apropie de profesor şi îl roagă să facă lec­ţii suplimentare. Nu ştiu cât de utilă este această metodă, pentru că, după organi­zarea unor lecţii suplimentare, părintele ar putea cere: „V-am plătit, l-aţi învăţat, daţi-i o notă mai mare”. Am lucrat în ca­litate de director de şcoală 25 de ani şi îi mustram pe profesorii care desfăşurau ore suplimentare plătite din banii părinţilor şi îi îndemnam să evite acest lucru. Soluţia ar fi alta – profesorul trebuie să primească un salariu decent din partea statului, nu ada­os la salariu din banii părinţilor”, a subliniat Dumitru Ivanov.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a salutat ideea de studiere în şcoli a unui curs anticorupţie. Totodată, liderul sindical a opinat pentru ziarul „Vocea poporului” că elevii ar trebui să studieze şi un curs de ori­entare profesională, aşa cum se obişnuieş­te în Germania și în alte state europene.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand