3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Încetarea contractului de muncă al minorului. Anchetarea abaterilor disciplinare

Loading
Cetăţeanul şi legea Încetarea contractului de muncă al minorului. Anchetarea abaterilor disciplinare
contract

Foto: libertatea.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Încetarea contractului de muncă al minorului

 

guestion

În calitatea mea de părinte, am exprimat acordul scris la încheierea contractului individual de muncă al feciorului, care a atins vârsta de 15 ani. Doresc să aflu dacă, din anu­mite motive, am dreptul să-mi retrag acest acord, pentru a înceta contractul?

 

Andrei Tătaru, Floreşti

 

Acordul scris al părinţilor constituie o condiţie legală, obligato­rie pentru încheierea contractului individual de muncă al persoa­nelor cu vârsta între 15 şi 16 ani. Or, lipsa unui asemenea acord antrenează nulitatea contractului de muncă. Drept argument adu­cem dispoziţia art. 84, alin. (1) din Codul muncii, care dispune că „Nerespectarea oricărei dintre condiţiile stabilite de prezentul cod pentru încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia”.

Cât priveşte posibilitatea sau, mai bine spus, dreptul părinţilor de a-şi retrage acordul exprimat în scris la încheierea unui contract individual de muncă cu un copil minor, cu vârsta între 15 şi 16 ani, legislaţia nu conţine asemenea reglementări. Cu alte cuvinte, ase­menea posibilităţi de reziliere a contractului de muncă părinţii nu au. Mai mult decât atât, legislaţia nu prevede asemenea motiv pen­tru încetarea contractului individual de muncă încheiat cu un copil minor în vârstă de la 15 până la 16 ani.

Prin urmare, întrebarea abordată constituie interes de perspecti­vă în vederea perfecţionării legislaţiei muncii la capitolul ce ţine de temeiurile încetării contractului individual de muncă şi merită să fie înaintată în acest scop de către sindicate.

 

Anchetarea abaterilor disciplinare

 

guestion

Este oare obligat angajatorul să organizeze o anchetă de serviciu în privinţa salariatului care a săvârşit o abatere disciplinară?

 

Elena Marian, Chişinău

 

Potrivit alin. (2) al art. 208 din Codul muncii, angajatorul este în drept (dar nu și obligat), în funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, să organizeze o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăși o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand