4 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Anchetă pentru neglijenţă în serviciu. Garanţii pentru angajaţii la lucrări sezoniere

Loading
Cetăţeanul şi legea Anchetă pentru neglijenţă în serviciu. Garanţii pentru angajaţii la lucrări sezoniere
Anchetă pentru neglijenţă în serviciu. Garanţii pentru angajaţii la lucrări sezoniere
ancheta

Foto: basarabia.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Desfăşurarea anchetei pentru neglijenţă în serviciu

 

guestion

La ce legislaţie facem trimitere atunci când vrem să iniţiem desfăşurarea unei anchete de serviciu? Dacă, în urma neglijenţei în serviciu, este înregistrat un deces al unui copil, cum investigăm în mod legal?

 

Tatiana Jalba, Chişinău

 

Prevederea din legislaţia muncii ce reglementează organizarea anchetei de serviciu se conține în art. 208, alin. (2) din Codul mun­cii. Potrivit acesteia, în funcţie de gravitatea faptei comise de sala­riat, angajatorul este în drept să desfăşoare o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare. Pornind de la această dispoziţie, conchidem că investiga­ţiile din perioada anchetei de serviciu sunt efectuate de persoana abilitată de angajator, prin acumularea de probe (informaţii, date, documente, înregistrări video şi audio, mărturii, explicaţii, inclusiv din partea salariatului etc.) care ar servi drept temei pentru decizia angajatorului privind aplicarea sancţiunii pentru abaterea discipli­nară a salariatului. Investigarea cazului de deces al unui copil, în urma neglijenţei în serviciu, are loc în modul stabilit de legislaţia contravenţională sau penală.

 

Garanţii pentru angajaţii la lucrări sezoniere

 

guestion

Am fost angajat la o lucrare sezonieră pe un termen de trei luni, adică pentru toată vara. În august, până la încetarea contractului individual de muncă, uni­tatea la care activam a fost lichidată. La ce garanţii juridice am dreptul în acest caz?

 

Valeriu Donică, student, Chișinău

 

Potrivit alin. 3 al art. 282 din Codul muncii, la desfacerea con­tractului individual de muncă cu salariatul angajat la lucrări sezo­niere în legătură cu lichidarea unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal, salariatului i se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu pe două săp­tămâni. Prin urmare, dumneavoastră aveţi dreptul să reveniţi către angajator pentru a obţine această indemnizaţie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand