5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Au decis ce vor face în 2017, apoi au ales cel mai frumos mărţişor

Loading
Без рубрики Au decis ce vor face în 2017, apoi au ales cel mai frumos mărţişor
Au decis ce vor face în 2017, apoi au ales cel mai frumos mărţişor

tineret-cnsm

 

Membrii Comisiei de Tineret din cadrul CNSM s-au în­trunit, recent, la Casa Sindicatelor, în prima şedinţă din anul curent. Tinerii sindicalişti au aprobat Planul de ac­ţiuni al Comisiei pentru anul curent, un proiect al Stra­tegiei pentru tineret a CNSM pentru anii 2017-2022, au discutat despre cum vor desfăşura sesiunile de infor­mare „Ora sindicală” şi au ales cele mai frumoase măr­ţişoare, într-un concurs dedicat sosirii primăverii.   

 

Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret a CNSM, a men-ționat că tinerii sindicalişti se vor întruni în martie la Chişinău, la o conferinţă cu genericul „Protec­ţia social-economică a tinerilor. Rolul sindicatelor în susţinerea tinerilor”. Trei forumuri regiona­le, cu genericul „Dialogul social pentru tineri. Oportunităţi pentru o muncă productivă şi corect re­munerată”, vor avea loc în aprilie, la Bălţi, Chişinău şi Cahul. Apro­ximativ 30 de tineri sindicalişti se vor reuni în aprilie la Chişinău, cu prilejul „Olympic Day 2017”.

În luna mai, membrii Comisiei de Tineret vor desfăşura o cam­panie naţională de sensibilizare a populaţiei privind combaterea muncii la negru în rândurile tine­rilor.

Comisia de Tineret îşi planifi­că să desfăşoare „Ora sindicală” în 24 de instituţii de învăţământ din ţară. Tinerii sindicalişti le vor exlplica elevilor şi studenţilor ce înseamnă sindicate şi care sunt avantajele de a fi membru de sin­dicat. Trimestrial, se va desfăşura o conferinţă video cu genericul „Socializarea digitală prin dialog cu tinerii. Platforma on-line de in­teracţiune cu tinerii”.

Zece persoane vor desfăşura la Chişinău, în luna iunie, o acţiune de informare, cu genericul „Tinerii pentru sindicate”. Tinerii sindica­lişti se vor reuni, în august, la Ta­băra de odihnă „Perlele Nistrului”, unde urmează să se desfăşoare o întrunire cu genericul „Tinerii pentru un sindicat social inova­tiv”. La Şcoala sindicală de toam­nă urmează să participe 25 de ti­neri. Evenimentul este programat să fie organizat în septembrie, la Institutul Muncii. Totodată, 30 de tineri, membri de sindicat, se vor implica în octombrie în Marato­nul Internaţional de la Chişinău.

Tatiana Marian a propus crea­rea unei 

academii a tinerilor for­matori, fiind susţinută de colegii săi.

Mihai Condur, membru al Co­misiei de Tineret şi al Biroului de Tineret din cadrul Federaţiei Sin­dicatelor Lucrătorilor din Cultură, ar dori ca tinerii să îngrijească de mormintele foștilor lideri sin­dicali. Sursa citată a mai propus ca membrii Comisiei de Tineret să creeze o platformă on-line pri-vind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

În acest context, Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a menţi­onat că, de Ziua  internaţională a comemorării lucrătorilor care au suferit accidentări sau au decedat la locul de muncă, consemnată anual la 28 aprilie, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Mol­dova va oferi ajutoare materiale în valoare de trei mii de lei fami­liilor salariaţilor care au decedat la locul de muncă. „Conducerea CNSM este de părere că la fiecare întreprindere trebuie să activeze cel puţin un medic, astfel încât să fortificăm sănătatea salariaţi­lor şi să putem preveni eventuale accidente de muncă”, a adăugat Petru Chiriac.

Vicepreşedintele CNSM i-a în­demnat pe membrii de sindicat, în special, pe cei tineri, să studi­eze Legea sindicatelor, Statutul CNSM, statutele centrelor sin­dicale naţional–ramurale, cartea „ABC-ul sindical”, să înveţe cum se negociază un contract colectiv de muncă. „Tinerii sindicalişti trebuie să fie multilateral dezvoltaţi, ca să poată apăra drepturile salariaţi­lor”, a opinat Petru Chiriac. Sur­sa citată a mai relevat că o nouă strategie a Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova urmează a fi aprobată la Congre­sul III al CNSM din 7 iunie.

Tamara Mirovschi, şefa Depar­tamentului organizare, educaţie şi informare din cadrul CNSM, a menţionat că zece lideri sindicali, membri ai Comisiei de Tineret, vor fi invitaţi la congres. Potrivit sur­sei citate, la 27 aprilie, în capitală urmează să se desfăşoare şedinţa Consiliului General al CNSM.

Proiectul Strategiei pentru ti­neret a CNSM, aprobat la şedinţă, prevede negocierea şi semnarea Convenţiei colective la nivel naţi­onal privind protecţia social-eco­nomică a tinerilor, cooperarea cu partenerii sociali, cu instituţiile publice şi societatea civilă pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă tinerii, promovarea tinerilor sindicalişti, accentul fiind pus pe competenţe şi abilităţi de comunicare etc.

După muncă – să trecem la concurs, au decis tinerii lideri sin­dicali. La finalul şedinţei, membrii Comisiei de Tineret au desfăşurat o competiţie a mărţişoarelor, ei întrecându-se la ingeniozitate şi originalitate. Drept cel mai frumos a fost votat mărţişorul confecţio­nat de Svetlana Gangan, membră a Federaţiei „Agroindsind”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand