3 decembrie 2023
Chisinau
Economie

Micii comercianți vor trebui să achite o taxă fixă la bugetul asigurărilor sociale

Loading
Economie Micii comercianți vor trebui să achite o taxă fixă la bugetul asigurărilor sociale
Micii comercianți vor trebui să achite o taxă fixă la bugetul asigurărilor sociale

comercianti

 

Persoanele fizice care desfă­şoară activităţi independen­te în domeniul comerţului cu amănuntul vor achita contri­buţii de asigurări sociale de stat obligatorii în mărimea unei taxe fixe, care le va acor­da dreptul la o pensie minimă şi la ajutor de deces. Ministe­rul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a prezentat spre dezbateri publice un proiect de modificare a Legii bugetu­lui asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2017.

 

Potrivit notei informative la proiect, scopul elaborării unui asemenea document este de a aduce în concordanţă Legea cu privire la bugetul asigurărilor so­ciale de stat pentru 2017 cu mo­dificările recent efectuate la Co-

dul fiscal, la Legea privind siste­mul public de asigurări sociale şi la alte acte legislative care regle­mentează activitatea de întreprin­zător. Ca urmare a modificărilor şi completărilor operate la Codul fiscal prin Legea nr. 281 din 16 de­cembrie 2016, în legislaţia fiscală a fost introdusă o noţiune nouă: „activitate independentă”, care urmează să substituie activitatea în baza patentei de întreprinzător în comerţul cu amănuntul.

Valentina Chiriac, preşedinta Sindicatului „SindLUCAS”, a spus pentru „Vocea poporului” că mo­dificarea respectivă este una bine­venită.

„Mulţi dintre tinerii comercianţi nu se gândesc că la bătrâneţe nu vor mai putea să mai muncească. Şi dacă atunci când lucrează nu vor vira contribuţii de asigurări so­ciale de stat, oare vor primi pensie pentru limită de vârstă? Sunt de părerea că trebuie completate şi alte legi, astfel ca persoanele fizi­ce care desfăşoară activităţi inde­pendente în comerţ să verse bani şi în Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, astfel ca să poată beneficia de servicii me­dicale în baza poliţei. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în comerţ trebuie să se înregistreze la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, să vân­dă mărfuri eliberând  un bon de la casa de marcat. Ei trebuie să poarte răspundere pentru cali­tatea mărfii vândute, mai ales în cazul produselor uşor alterabile. Nu trebuie admise în comerţul cu produse alimentare persoane care nu au efectuat un control medical, precum şi cele care vând fără a îmbrăca mănuşi speciale, pentru a evita cazuri de intoxicaţii şi îmbolnăviri în masă. Comerțul cu amănuntul nu poate fi unul ha­otic, necontrolabil”, a menţionat Valentina Chiriac, liderul sindical de la „SindLUCAS”.

În același context, Valeria Trico­lici, preşedinta Federaţiei „Moldsindcoopcomerţ”, a opinat: „Eu sunt de acord că 

persoanele fizice care desfăşoară activităţi inde­pendente în comerţ să achite o sumă fixă de 7512 lei, pentru că astfel ar spori veniturile la BASS. Nu cred însă că oamenii respectivi se vor grăbi să facă acest lucru. Din păcate, în țară, mulţi comer­cianţi vând bunuri fără a avea acte în regulă. Fondatorii de întreprin­deri şi persoanele care desfăşoa­ră activităţi în comerţ pe bază de patentă achită contribuţii de asi­gurări sociale de stat, dar cei care activează în lipsa unor acte? Mai bine ar fi ca persoanele fizice care desfăşoară activităţi independen­te în comerţ să încheie contracte individuale de muncă cu angaja­torii, astfel ca patronul să achite la BASS 23% din veniturile sale, iar angajatul – 6 la sută”, a menţionat Valeria Tricolici.

 

P.S. Miercuri, micii comercianți din capitală au protestat împotriva condițiilor în care activează, împo­triva majorării taxelor. Ei au blocat bd. Ștefan cel Mare preț de câteva ore. Vom reveni în numărul urmă­tor la acest subiect.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand