3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Fără privilegii privind vârsta de pensionare a minerilor

Loading
Без рубрики Fără privilegii privind vârsta de pensionare a minerilor
Fără privilegii privind vârsta de pensionare a minerilor

mineri

 

Minerii moldoveni sunt nemulţumiţi de faptul că au fost privaţi de unele privilegii legate de vârsta de pensionare. Ei au expediat pe adre­sa Guvernului şi a Parlamentului un şir de demersuri prin care cer să fie modificată Legea pensiilor pentru a fi restabiliţi în drepturi. În caz contrar, minerii ameninţă cu proteste. În acelaşi timp, angajatorii lor spun că ar putea să rămână fără muncitori, iar industria extractivă de subteran din ţara noastră să dispară. 

 

Mai mulţi mineri care s-au adresat în ultimul timp la casele teritoriale de asigu­rări sociale pentru a le fi stabilită pensia de vârstă au aflat cu stupoare că ei nu mai pot solicita acest lucru, ca până acum, la 54 de ani, în cazul bărbaților şi la 49 de ani – în cel al femeilor. Astfel, ei ar urma să se pen­sioneze în condiţii generale, adică la 63 de ani, a precizat Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „Sin­dicons”.

Anterior, la etapa dezbaterilor publice pe marginea proiectului de reformare a sistemului de pensii, minerii se numărau printre persoanele ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele, care beneficiază de condiţii privilegiate privind vârsta de pen­sionare. Din momentul intrării în vigoare, 1 ianuarie 2017,  documentul nu mai pre­vede, însă, acest lucru.

„Aceşti oameni au muncit în mod conştient în condiţii extrem de grele şi no­cive pentru că legislaţia le asigura dreptul de a ieşi mai devreme la pensie. Acum, ei colectează semnături şi adresează demer­suri factorilor de decizie pentru a fi modi­ficată legea şi a le fi restabilite privilegiile legate de pensionare”, a specificat Victor Talmaci.

O altă modificare operată mai devreme în legislaţie a prevăzut ca, pentru a bene­ficia de aceste înlesniri, minerilor 

să le fie achitate de către angajatori contribuţii de asigurări sociale de stat în mărime de 33 la sută, faţă de 23 la sută cât constituie în mod normal. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar între timp, cei vizaţi au tot încercat să găsească soluţii, fără a ajunge la vreun compromis. Aceeaşi normă a vizat şi per­sonalul navigant din aviația civilă, pentru care au fost totuşi găsite surse de asigura­re. „Rolul nostru este de a trata problema cu factorii de decizie, iar dacă oamenii vor decide să iasă în stradă, noi vom fi alături de ei”, a mai remarcat preşedintele Federa­ţiei „Sindicons”.

În industria extractivă de subteran din ţara noastră activează în prezent aproxi­mativ o mie de muncitori.

 

Expunere la risc 

 

Într-o adresare către Parlamentul ţării noastre, reprezentanţii Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova au califi­cat drept neargumentată, contradictorie și discriminatorie abrogarea unor prevederi din Legea privind sistemul public de pen­sii. Este vorba despre anularea dreptului de care dispuneau persoanele ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele de a se pensiona la vârsta de 54 de ani pentru bărbați și 49 de ani pentru femei.

Această normă juridică contravine, în primul rând, prevederilor Legii organice de bază privind sistemul public de asigu­rări sociale, a concretizat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM. Aceasta stipulea­ză că „locurile de muncă în condiții spe­ciale reprezintă acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esențial capacitatea de muncă a asiguraților, din cauza gradului mare de expunere la risc”.

 

Condiții discriminatorii

şi contradicţii ce fac

imposibilă aplicarea legii

 

Printre lucrătorii incluşi în această cate­gorie se numără cei antrenați în exploatări miniere, industria metalurgiei feroase, in­dustria chimică, prelucrarea metalelor, in­dustria materialelor de construcție și alte domenii. Aceștia sunt nevoiți să activeze în medii de muncă nesigure, fiind expuși unor riscuri profesionale legate de tempe­raturi extreme, umiditate, concentrații ce pot depăși valoarea maximă admisibilă a pulberilor în aerul zonei de muncă, zgo­mot, vibrații, radiații, ridicarea manuală a greutăților, intoxicare cu compuși chimici, inclusiv riscul de surpare a minei.

În corespundere cu Legea privind siste­mul public de asigurări sociale, locuri de muncă în condiții speciale sunt cele din unitățile miniere, pentru personalul care lucrează în subteran cel puțin 50 la sută din timpul normal de muncă și cele din aviația civilă, pentru personalul navigant.

Prin excluderea din Legea privind siste­mul public de pensii a prevederilor despre vârsta anticipată de pensionare a persoa­nelor ocupate la lucrări foarte nocive și foarte grele, legiuitorul a creat condiții discriminatorii. Acestea vizează personalul care lucrează în subteran în raport cu alte tipuri de personal, precum și condiții con­tradictorii și imposibilitatea aplicării preve­derilor în cauză ale acestei legi în varianta finală modificată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand