11 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Soluţionarea litigiului individual de muncă. Elaborarea statutuluiorganizaţiei sindicale

Loading
Cetăţeanul şi legea Soluţionarea litigiului individual de muncă. Elaborarea statutuluiorganizaţiei sindicale
Soluţionarea litigiului individual de muncă. Elaborarea statutuluiorganizaţiei sindicale
litigiu-de-munca

Foto: theguardian.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Soluţionarea litigiului individual de muncă

 

guestion

Care este termenul de depunere a cererii în instanţa de judecată în vederea soluţionării unui litigiu individual de muncă?

  Maria Lupu, Chișinău

Potrivit art. 355 alin. (1) din Codul muncii, cererea privind so­luţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său. În situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului, cererea privind soluţionarea litigiu­lui individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului.

Elaborarea statutuluiorganizaţiei sindicale

 

guestion

În ce cazuri organizația sindicală primară este în drept să-și elaboreze și să-și aprobe regulamentul sau statutul său?

  Vladimir Barbăroșie, Chișinău

Art. 9 din Legea sindicatelor dispune că „sindicatul este în drept de sine stătător să-și aprobe statutul și regulamentele administra­tive”. Cât privește regulamentul, sindicatul, de orice nivel, este în drept oricând să-și elaboreze și aprobe asemenea documente ne­cesare pentru administrarea activității sale. Statutul sindicatului, potrivit art. 10 din Legea sindicatelor, în redacția Legii nr. 188 din 22.07.2016, constituie documentul fără de care sindicatul, inclusiv organizația sindicală primară, nu poate obține personalitate juridică. Or, organizația sindicală primară, potrivit aceluiași articol din Legea sindicatelor, în redacția Legii nr. 188 din 22.07.2016, obține statut de persoană juridică din momentul înregistrării la Ministerul Justiției, prezentând, în termen de o lună de la data aprobării sta­tutului, următoarele documente: cerere, semnată de conducătorul organului sindical; statutul în două exemplare, semnate de către fondatorii sindicatului, și hotărârea adunării privind întemeierea sindicatului. Urmează de menționat că noile condiții de înregistrare a sindicatului primar se referă doar la organizațiile sindicale nou-create, adică, după 16.09.2016 – data intrării în vigoare a Legii nr. 188 din 22.07.2016.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand