7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Incertitudine legată de dialogul social de la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”

Loading
Social Incertitudine legată de dialogul social de la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”
Incertitudine legată de dialogul social de la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău”
fabrica-de-sticla

Foto: mec.gov.md

 

Deşi le-au dat sindicaliştilor asi­gurări că vor desfăşura nego­cieri colective pentru a realiza drepturile legale ale salariaţi­lor, reprezentanţii Întreprinde­rii de Stat „Fabrica de sticlă din Chişinău” nu s-au aşezat încă la masa de tratative.

 

Astfel, potrivit lui Mihai Do­boş, preşedintele uneia dintre or­ganizaţiile sindicale de la această unitate, administraţia întreprin­derii nu a dat curs cererii de a fi iniţiate negocieri. În acelaşi timp, conform unei dispoziţii date de vicepremierul Octavian Calmîc, până în martie urma să fie stabilit mecanismul prin care salariaţi­lor să le fie achitată post-factum indemnizaţia de şomaj tehnic pentru perioada de staţionare a întreprinderii.

În condiţiile în care între anga­jator şi preşedintele organizaţiei sindicale al cărei preşedinte este Mihai Doboş s-a ajuns la o situ­aţie tensionată, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova au adresat un demers vicepremierului Oc­tavian Calmîc, ministru al Econo­miei. În textul documentului se spune că unul dintre aspectele situaţiei create constă în necu­noaşterea sau nerecunoaşterea de către angajator a unor parti­cularităţi specifice ale activităţii sindicale, precum şi ale dialogu­lui social.

În context, reprezentanţii CNSM relevă faptul că, în 2016, prin amendarea Legii sindicate­lor, au fost stabilite noi condiţii de obţinere a statutului de persoa­nă juridică de către organizaţiile sindicale primare. Astfel, pentru aceasta, organizaţiile respective urmează să se înregistreze la Mi­nisterul Justiţiei în termen de o lună de la adoptarea statutului.

Noile condiţii de dobândire a statutului juridic se răsfrâng însă doar asupra 

organizaţiilor sindicale noi, iar legea nu are efect retroactiv. Altfel spus, or­ganizaţiile constituite până la modificarea legii nu sunt obliga­te să se înregistreze la Ministerul Justiţiei.

Nerecunoaşterea acestui fapt de către administratorul ÎS „Fabri­ca de sticlă din Chişinău” duce la încălcarea drepturilor şi a garan­ţiilor activităţii sindicale, statuate de legislaţia în vigoare, inclusiv de Convenţia privind libertatea asocierii şi apărarea dreptului la  organizaţie a Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii. De menţionat că normele dreptului internaţio­nal nu recunosc înregistrarea sin­dicatelor ca o condiţie obligato­rie pentru activitatea acestora, se mai spune în demers.

În temeiul celor menţionate, reprezentanţii CNSM îi solicită vicepremierului Octavian Calmîc să intervină în vederea amelioră­rii situaţiei, precum şi a asigurării respectării drepturilor şi garanţi­ilor legale ale activităţii organi­zaţiei sindicale primare, al cărei preşedinte este Mihai Doboş. Soluţionarea acestei probleme ar exclude necesitatea unei adre­sări din partea CNSM către OIM, având drept obiectiv încălca­rea de către Guvernul Republicii Moldova a Convenţiei sus-men­ţionate a OIM.

De menţionat că la ÎS „Fabrica de sticlă din Chişinău” a fost cre­ată recent încă o organizaţie sin­dicală primară, care a fost înre­gistrată la Ministerul Justiţiei. În legătură cu aceasta, administraţia întreprinderii contestă legalitatea celeilalte structuri sindicale.

În opinia sindicaliştilor, exis­tenţa mai multor organizaţii sin­dicale pe lângă aceeaşi unitate nu este o problemă, atât timp cât acestea nu sunt folosite de anga­jator în detrimentul drepturilor salariaţilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand