11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

CNSM protestează împotriva abuzurilor față de sindicatele din Kazahstan

Loading
Без рубрики CNSM protestează împotriva abuzurilor față de sindicatele din Kazahstan
CNSM protestează împotriva abuzurilor față de sindicatele din Kazahstan
sindicate-kazahstan

Foto: radiotochka.kz

 

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol-dova (CNSM), Oleg Budza, a adresat recent o scrisoare pre-ședintelui Republicii Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, prin care își exprimă profunda îngrijorare privind încălcarea abuziva a dreptului la libera asociere. Scrisoarea a fost expediată la în­demnul Confederației Internaționale a Sindicatelor (ITUC) de a susține entitatea juridică afiliată acesteia – Confederația Sindi­catelor Independente din Kazahstan (CNTUK), care a fost nevo­ită să facă față unui șir de impedimente pentru a fi înființată.

 

Ziarul „Vocea poporului” a scris, în unul dintre numerele tre­cute, despre problemele grave cu care se confruntă sindicaliștii din Kazahstan. Chintesența acestora se rezumă la următoarele.

La 5 ianuarie 2017, instanța specializată interraională a orașu-lui Astana a decis lichidarea for-țată a Sindicatului de branșă a lucrătorilor sociali și casnici „Spra­vedlivost” (care este membru al Confederației Sindicatelor Inde­pendente din Kazahstan). Hotă­rârea instanței pe marginea cere­rii depuse de Ministerul Justiției a fost încă un pas în procesul de lichidare a CSIK și a organizațiilor ce fac parte din aceasta, inițiat de către autoritățile kazahe.

Sindicatul de branșă „Sprave­dlivost” a fost înființat în martie 2015. În conformitate cu preve­derile legislației țării, în luna no­iembrie a aceluiași an, entitatea a urmat procedura de înregistrare. La sindicat au aderat lucrătorii so­ciali și casnici din Astana, Almatî, Kokșetau și din alte regiuni.

„Din categoria lucrătorilor so­ciali și casnici fac parte prepon­derent femeile care muncesc fără a avea contracte încheiate în for­mă scrisă. Obiectivul sindicatului nostru rezidă în 

protecția dreptu­rilor de muncă ale lucrătoarelor casnice şi formalizarea angajării acestora”, afirmă Olga Rubahova, președinta sindicatului.

 

Încălcarea unor acte normative internaționale

 

„În pofida deciziei instanței de judecată cu privire la lichidarea Sindicatului „Spravedlivost” și a Confederației Sindicatelor Inde­pendente, noi ne continuăm de­mersurile pentru protecția drep­turilor la muncă ale lucrătorilor sociali și casnici. În timpul apro­piat, după consultarea juriștilor, intenționăm să contestăm în instanța de apel decizia privind lichidarea sindicatului nostru”, a spus Olga Rubahova.

În contextul deciziei autori-tăților din Kazahstan de a lichida CSIK și organizațiile-membre ale acesteia, organele de resort au fabricat dosare penale pe nume­le mai multor lideri sindicali care în prezent sunt în stare de arest preventiv, a scris „Vocea popo-rului” în nr. 5 din 3 februarie cu­rent.

După ce CNTUK a fost înre­gistrată cu mare întârziere, în februarie 2016, recent, Ministerul Justiției a inițiat un proces juri­dic, prin care a solicitat revocarea înregistrării nu doar a CNTUK, ci și a sindicatelor afiliate aces­teia.

Revocarea înregistrării lor ar face ca orice activitate sindicală să fie ilegală pentru organizațiile în cauză, lăsând membrii acesto­ra fără reprezentare.

„Suntem profund dezamăgiți să vedem obstacolele cu care se confruntă sindicatele în practi­că, atunci când își exercită drep­turile lor prevăzute de dreptul internațional. Solicităm să retra-geți imediat plângerea de la Curtea Economică și să asigurați ca lucrătorii să aibă dreptul de a crea sindicate fără autorizații prealabile”, se arată în scrisoarea CNSM.

Kazahstan a ratificat Convenția OIM nr. 87 privind libertatea de asociere în decembrie 2000, iar art. 2 din document prevede clar că lucrătorii trebuie să aibă dreptul de a crea organizații „fără autorizații prealabile”, gu­vernul fiind obligat să se abțină de la impunerea formalităților în măsura în care acestea ar putea slăbi sau submina libera creare a sindicatelor.

Eșecul Kazahstanului de a ga­ranta dreptul la libera asociere a fost examinat de Comitetul de Experți al OIM și Comitetul de Aplicare a Standardelor în ca­drul Conferinței Internaționale a Muncii în 2015 și 2016. Ambele comitete au solicitat guvernului să modifice secțiunile 10-15 din Legea privind înregistrarea sindi­catelor, se mai arată în scrisoarea semnată de Oleg Budza, liderul CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand