5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Indemnizaţia unică la naşterea copilului și coşul minim de consum

Loading
Без рубрики Indemnizaţia unică la naşterea copilului și coşul minim de consum
Indemnizaţia unică la naşterea copilului și coşul minim de consum
indemnizatie-copii

Foto: lumina.ro

 

Indemnizaţia unică la naşterea co­pilului va fi calculată în funcţie de valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naştere, cal­culată pentru anul precedent. Mi­nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat un proiect de hotărâre în acest sens.

 

Conform datelor Institutului de Cer­cetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, cheltuielile pentru procurarea setului minim de bunuri la nașterea copilului constituie 5300 de lei, care include următoarele bunuri: pătuc, plapumă, hăinuțe, sticluțe, suzete și arti­cole de igienă. Având ca premisă datele AŞM, proiectul prevede majorarea cuan­tumului indemnizației unice la nașterea copiilor.

Potrivit documentului, va fi majorată şi perioada de acordare a indemnizației lu­nare pentru întreținerea copilului în cazul persoanelor neasigurate până la împlini­rea de către copil a vârstei de doi ani. În prezent, această plată este achitată până copilul împlineşte un an și jumătate. Docu­mentul mai prevede şi includerea unui tip nou de prestație – indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină. Pen­tru anul 2017, această plată constituie 270 de lei lunar.

Conform proiectului, indemnizația re­spectivă se stabilește de la nașterea copi­lului, unuia dintre părinți/unicului părinte, atât persoanelor asigurate, cât și persoa­nelor neasigurate. În cazul adopției copi­lului sau instituirii tutelei, indemnizația va fi stabilită din ziua adoptării hotărârii pri­vind încuviințarea adopției, respectiv, din data emiterii dispoziției privind instituirea tutelei. Beneficiarii vor trebui să solicite indemnizația în termen de 12 luni de la naşterea/adopția/instituirea tutelei asupra copilului.

În cazul în care indemnizaţia respectivă va fi solicitată mai târziu de termenul in­dicat, aceasta se stabileşte

retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premer­gătoare datei adresării, cu condiţia că a fost solicitată în termen de trei ani de la nașterea copilului.

Plata indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de trei ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină se păstrea­ză, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat al persoanei căreia i s-a stabilit indemnizația.

Solicitată de ziarul „Vocea poporului”, Polina Fisticanu, şefa Departamentului protecţie social-economică din cadrul CNSM, a menţionat că sindicatele au cerut timp de mai mulţi ani, inclusiv la elabora­rea proiectului Legii cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca indemniza­ţia unică la naşterea copilului să fie core­lată cu valoarea coşului minim de bunuri necesare la nașterea copilului.

„CNSM a solicitat Guvernului ca această alocaţie să fie de cel puţin 5-6 mii de lei. Este binevenită şi introducerea indemniza­ţiei lunare de suport pentru creşterea copi­ilor gemeni, tripleţi, cvadrupleţi, pentru că îngrijirea lor necesită cheltuieli şi eforturi mai mari. Sindicatele susţin şi majorarea pentru persoanele neasigurate a perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului de la un an și jumătate la doi ani, plata căreia este suportată din bugetul de stat. Considerăm că e necesară dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copi­ilor prin înființarea creșelor și majorarea numărului de instituții preșcolare, pentru ca atât mamele asigurate, cât și cele ne­asigurate, să poată reveni la serviciu sau să se poată angaja în câmpul muncii până când copilul împlineşte vârsta de trei ani”, a punctat Polina Fisticanu.

În prezent, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului, în cazul persoanei nea­sigurate, este de 540 de lei. Pentru persoa­nele asigurate, această alocaţie constituie 30 la sută din venitul lunar mediu asigurat, dar nu mai puţin de 540 de lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Adevarul
    16.02.2017

    Statul trebuie sa faca tot posibilul ca natalitatea in tara sa creasca, si tot odata sa creeze conditii pentru tinerele familii de a trai aici acasa, avand un acoperis deasupra capului cat si un loc de munca.

Citește și
slot thailand