28 februarie 2024
Chisinau
Social

Între capacități nefolosite și oportunități de realizare discriminatorii

Loading
Social Între capacități nefolosite și oportunități de realizare discriminatorii
Între capacități nefolosite și oportunități de realizare discriminatorii

egalitate-de-gen

 

Egalitatea de gen în Republi­ca Moldova va constitui încă mult timp subiect de discuții și dezbateri între reprezentanții organizațiilor neguvernamen­tale, sindicate și guvernanți. Chiar dacă oficial toți oamenii sunt egali, indiferent de sex, naționalitate sau religie, în realitate, femeile în societatea noastră întâmpină mai multe bariere în avansarea lor per­sonală și profesională, impli­carea în politică etc.

 

Specialiști din diverse domenii s-au întrunit, joi, la un seminar cu tema „Materie de egalitate de gen și reconcilierea vieții profesi­onale cu cea de familie în Repu­blica Moldova”.

Liliana Pascal, șefă de direcție la Ministerul Muncii, a vorbit despre inițiativele în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în fa­milie. De asemenea, ea s-a referit la proiectul strategiei cu privire la femei și bărbați, reforma pensio­nării, concediul paternal.

În cadrul seminarului, o importanță aparte a fost acor­dată politicii prietenoase în do­meniul familiei și egalității de gen. „În mare, femeile realizează cea mai mare parte din munca neremunerată în cele mai multe societăți, fapt care le limitează oportunitățile  pe piața muncii. Inegalitățile de gen în ceea ce privește munca remunerată și ne­remunerată se perpetuează din cauza lipsei politicilor în domeniul reconcilierii vieții profesionale cu viața personală”, a menționat Ala Lipciu, coordonatoare națională a Organizației Internaționale a Muncii.

 

Condiții inegale pe diverse planuri

 

S-a vorbit, de asemenea des­pre inegalitățile salariale dintre femei și bărbați. Potrivit Alei Lip­ciu, femeile câștigă cu 20% mai puțin decât bărbații. Evident, și pensiile sunt mai mici. De exem­plu, în 2014, valoarea pierderilor medii anuale pe care le-au su­portat femeile din cauza diferen­ţelor salariale a fost de 7620 de lei. Pierderile financiare, datorate diferenţelor salariale, au consti­tuit 2,32 miliarde de lei în anul 2014, echivalentul a 2,32% din PIB. Specialiștii explică diferențele salariale prin factorii ce țin de dis­criminare indirectă pe piaţa forţei de muncă şi discriminare directă la locul de muncă. Totodată, fe­meile își întrerup viaţa profesio­nală mai frecvent şi pe perioade mai îndelungate.

Harri Taliga, consultant OIM, s-a referit la securitatea socială, care constă în 

protecția împotri­va vulnerabilității și a lipsurilor financiare, asigurarea împotriva pierderii sau reducerii venitului în caz de boală, concediu maternal, șomaj etc.

Accesul femeilor în politică, de asemenea, constituie un subiect discutabil pentru țara noastră. Potrivit datelor oferite de Con­gresul Autorităților Locale, în pre­zent avem 183 de femei primărițe din totalul de 897 de primari aleși, 22 de deputate din 101 parlamentari. Ponderea femeilor deputate nu s-a schimbat în ulti­mii 10 ani. Pentru comparație, în Parlamentul European, în prezent, sunt 283 de deputate, față de 468 de deputați, ceea ce înseamnă o cotă de reprezentare pentru fe­mei de 37,68%.

Conform Acordului de Aso­ciere la UE, semnat în 2014, și a Declarației Mileniului, semnată în 2000, și conform Convenției ONU cu privire la eliminarea tu­turor formelor de discriminare față de femei, țara noastră s-a angajat să asigure egalitatea de gen în politică.

Actualmente, gradul de repre­zentare al femeilor în Parlament și Guvern este mai mic decât me­dia la nivel internațional, în acest context impunându-se necesita­tea stringentă de a adopta mă­suri de asigurare a egalității de gen în politică.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand