4 martie 2024
Chisinau
Social

Corupția, nivelul veniturilor, șomajul — problemele care frământă societatea

Loading
Social Corupția, nivelul veniturilor, șomajul — problemele care frământă societatea
Corupția, nivelul veniturilor, șomajul — problemele care frământă societatea

idis-viitorul

 

Corupția, nivelul salariilor și pensiilor, lipsa locurilor de muncă sunt considerate cele mai importante probleme cu care se confruntă Republica Moldova în prezent și care au influențat negativ situația economică a țării. Aceste date se conțin în ultimul sondaj național, intitulat „Presiuni sociale în anul 2017”, realizat de „CBS-AXA”, la comanda IDIS „Viitorul”.

 

Pe treapta a patra se află fur­tul miliardului, urmat de nivelul scăzut de trai al populației, dar și dezvoltarea slabă a economiei.

Marea majoritate a populației susține că dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova este în descreștere din cauza fra­udei bancare. Și lipsa locurilor de muncă se află pe locurile de frun­te în clasament. Întrebați cine se face vinovat de situația dificilă în care se află țara noastră, cei mai mulți dintre cetățeni – 47,1%  – au menționat că grupările de oli­garhi, 46% au spus că guvernele anterioare și 41 la sută – guvernul actual.

La întrebarea ce cred că ar trebui de întreprins pentru a îmbunătăți situația social-eco­nomică din Republica Moldo­va, mai mult de jumătate dintre respondenți –  58,4 la sută – au menționat combaterea corupției, 31 la sută sunt de părere că schimbarea conducerii țării, iar alți 25 la sută consideră că ar fi trebuit de îmbunătățit mecanis­mul de funcționare a legilor. În acest șir se înscrie și dezvolta­rea întreprinderilor industriale, relațiile de bună vecinătate cu Rusia, cu UE, dar și combaterea criminalității din țară.

Întrebați  ce reforme ar trebui să fie implementate, în primul rând, în Republica Moldova pen­tru a rezolva problemele cu care se confruntă societate, 48 la sută dintre respondenți au menționat că reforma 

justiției, alte 42 la sută – reforma pensiilor și alte 33 la sută – reforma guvernului.

Un capitol aparte al sondajului ține de sistemul de pensii. La în­trebarea în ce măsură consideră că sistemul de pensii funcționează în mod echitabil, în sensul că pensi­ile sunt acordate acelor persoane care merită, peste 37 la sută din­tre respondenți consideră că în­tr-o măsură mică sau deloc. Doar zece la sută sunt de părere că în­tr-o măsură mare. La întrebarea care dintre următoarele categorii de pensionari este mai vulnerabi­lă, peste 37 la sută dintre cetățeni au menționat că pensionarii cu grad de invaliditate, peste 32 la sută sunt de părere că pensionarii cu limita de vârstă și doar 15 la sută –  șomerii și cei care lucrează pe cont propriu.

Nu este o situație mai bună nici la capitolul sistemului de cal­cul al pensiilor pentru persoane­le cu dizabilități. Întrebați cât de eficient cred că este sistemul de calcul al pensiilor pentru aceste categorii de persoane, 42 la sută au menționat că-i ineficient, 28 la sută dintre respondenți susțin că deloc nu este eficient și 8 la sută – eficient.

Întrebați dacă cunosc sau au auzit cazuri când cineva din­tre rude, prieteni, cunoscuți, necunoscuți beneficiază de pen­sie de invaliditate, fără a avea probleme de sănătate, 49 la sută dintre respondenți au menționat că nu, iar 38 la sută – da. Toto­dată, marea majoritate a celor intervievați – peste 64 la sută, consideră că procedura de pri­mire a pensiei de invaliditate nu este una corectă și doar 12 la sută cred că este justă.

Răspuns negativ au dat ma­joritatea și când au fost întrebați dacă în ultimii cinci ani în sistemul de calcul al pensiilor de invalidi­tate s-au înregistrat îmbunătățiri. 56 la sută consideră că nu și doar 9 la sută – da.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1110 persoane în pe­rioada 18 – 27 ianuarie anul cu­rent.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand