28 februarie 2024
Chisinau
Social

Formare profesională în domeniul agroalimentar

Loading
Social Formare profesională în domeniul agroalimentar
Formare profesională în domeniul agroalimentar

formare-profesionala-agro

 

Modul în care vor conlucra pe parcursul acestui an în cadrul Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Agricultură şi Industria Alimentară a fost discutat de participanţii la un seminar desfăşurat recent la Institutul Muncii din Chişinău.

 

Leonard Palii, vicepreşedinte al Federaţiei „Agroindsind”, a menţionat în deschiderea semi­narului că scopul acestuia a fost de a schiţa unele priorităţi care să ducă la schimbarea situaţiei din sectorul agroindustrial. Astfel, atingerea obiectivelor ce stau în faţa acestui comitet sectorial este posibilă doar prin conlucrare se­rioasă între toate instituţiile inte­resate.

La rândul său, Adrian Stoica, lider al echipei Proiectului Uniu­nii Europene de asistenţă tehnică pentru învăţământul profesional tehnic din ţara noastră, a apreciat că activitatea comitetelor sectori­ale este foarte importantă. Ea în­cepe de la seminare şi instruiri şi continuă cu elaborarea la modul practic a diferitelor standarde, ca­lificări şi documente legislative.

Comitetul sectorial din agricul­tură şi industria alimentară este cel mai activ şi mai preocupat de a face legătura dintre piaţa mun­cii şi educaţie, a opinat Adrian Stoica. Or, cei din educaţie şi cei din piaţa muncii – întreprinderile sau angajatorii – nu prea au un contact direct, cu excepţia stagi­ilor de practică şi a anumitor ele­mente ale învăţământului dual.

O activitate directă prin care să fie dezvoltat acest parteneriat public-privat poate fi desfăşurată doar prin intermediul 

unei verigi pe care o reprezintă comitetele sectoriale. Şi este important ca acestea să fie mereu în legătură şi cu o parte, şi cu cealaltă şi să asigure această legătură din toa­te punctele de vedere, astfel în­cât piaţa muncii să se aleagă în final cu absolvenţi bine pregătiţi, a subliniat Adrian Stoica.

În opinia lui Silviu Gîncu, şef de direcţie la Ministerul Educaţi­ei, una din principalele direcţii de colaborare în cadrul acestui co­mitet sectorial ţine de formularea necesarului de competențe profe­sionale necesare reprezentanților pieței muncii. Alte direcţii similare se axează pe formarea profesio­nală continuă a cadrelor didacti­ce şi pe formarea competențelor profesionale ale absolvenților din învăţământul profesional tehnic.

Nu mai puţin importantă este şi desfășurarea stagiilor de prac­tică, precum și crearea de parte­neriate în vederea formării profe­sionale duale.

Potrivit Corinei Bulat, secre­tar al aceluiaşi comitet sectorial, activităţile desfăşurate în 2017 de membrii acestei structuri se vor axa în principal pe reactuali­zarea Clasificatorului ocupaţiilor şi a Nomenclatorului pe mese­rii. Printre priorităţi se numără şi asigurarea ramurii cu standarde ocupaţionale de calitate, dez­voltarea sistemului de formare profesională continuă, validarea competenţelor obţinute în mod informal, extinderea parteneria­tului social etc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand