4 martie 2024
Chisinau
Social

Dezbatere publică a proiectului de lege privind tichetele de masă

Loading
Social Dezbatere publică a proiectului de lege privind tichetele de masă
Dezbatere publică a proiectului de lege privind tichetele de masă

tichete-de-masa

 

O iniţiativă legislativă privind instituirea în ţara noastră a unui sistem al tichetelor de masă acordate salariaţilor din partea angajatorilor a fost supusă recent dezbaterii publice în Parla­ment. Acestea vor reprezenta un supliment la salariu, nu va fi impozitat în cazul lucrătorilor şi va fi deductibil pentru anga­jator, a precizat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.

 

Valoarea nominală a unui tichet de masă va fi, pentru început, de 45 de lei, dar aceasta va putea fi ajustată în funcţie de inflaţie. Nu­mărul de tichete acordate va fi echivalent cu cel al zilelor lucrate în luna precedentă. Convertirea în bani a valorii acestor tichete, inclusiv sub formă de acordare a restului la procurarea unui produs cu preţul mai mic de 45 de lei, va fi interzisă.

Tichetele vor avea mai multe elemente de protecţie, ar putea avea forma unui card şi vor fi pe suport de hârtie. Companiile vor primi astfel de tichete de la un operator persoană juridică, ce va deţine licenţă pentru a le emite şi ar urma să dispună de un ca­pital social de cel puţin 10 mln. de lei.

Noul instrument ar urma să fie utilizat de salariaţi doar pentru produse alimentare în cantine, restaurante şi chiar în magazine.

Printre avantajele oferite de acest instrument de politică so­cială se numără: 

creşterea pute­rii de cumpărare a populaţiei şi a consumului la nivel de ţară, o mai bună alimentare a lucrători­lor şi o productivitate mai înaltă a muncii.

Tichetele de masă vor fi un drept, nu şi o obligaţie, a accen­tuat Andrian Candu, iar cei care au acum o cantină şi vor dori să o păstreze vor putea să o facă, doar că, în timp, piaţa şi concurenţa o să-şi spună cuvântul.

 

Important este

ca odată cu aceste tichete să nu fie

micşorate salariile

 

Reprezentanţii sindicatelor consideră că proiectul de lege privind tichetele de masă, care urmează a fi înregistrat ca iniţia­tivă legislativă la Parlament, este unul binevenit şi bine structurat. Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a apreci­at că documentul va contribui la sporirea protecţiei social-econo­mice a salariaţilor, la reducerea îmbolnăvirilor şi a fluctuaţiilor de cadre, dar şi la creşterea gradului de loialitate al lucrătorilor faţă de întreprindere.

„Important este ca la unităţile economice unde vor fi introduse tichete de masă să nu fie micşo­rate salariile. Aceasta trebuie să fie o garanţie. În ţările care au implementat astfel de tichete, ele servesc drept bonusuri adiţiona­le, beneficii suplimentare, care motivează salariaţii”, a remarcat Sergiu Sainciuc.

Vicepreşedintele CNSM a pro-pus ca valoarea tichetelor de masă să fie indexată în fiecare an, pe 1 aprilie, odată cu alte plăţi care sunt ajustate la aceeaşi dată. Sergiu Sainciuc a mai solicitat să fie exclusă din textul proiectului de lege o sintagmă ce se referă la includerea şi a altor costuri, pe lângă cel al tichetului, şi cel de imprimare a acestuia.

Reprezentantul conducerii CNSM a solicitat, de asemenea, să fie prevăzută şi posibilitatea ca tichetele de masă să fie emise direct de către angajatori şi nu de către operatorii licenţiaţi, precum şi ca ele să fie şi în format elec­tronic.

„Vorbim de foarte mult timp despre tichetele de masă, dar poate ar fi cazul ca şi denumirea acestora să fie deja alta, poate voucher alimentar, bon de masă etc.”, a mai menţionat Sergiu Sainciuc.

În cadrul aceloraşi dezbateri, un reprezentant al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Mol­dova a subliniat că, pentru anga­jatori, cea mai importantă con­diţie legată de iniţiativa în cauză este deductibilitatea mijloacelor alocate pentru tichetele de masă. Acesta, la rândul său, a solicitat să se facă mai multă claritate în ceea ce priveşte sintagma privind costurile adiţionale, legate de ti­părirea tichetelor, condiţiile spe­ciale de transportare, securitate, evidenţă distinctă etc.

De menţionat că iniţiativa pri­vind sistemul tichetelor de masă este promovată de sindicate pe parcursul mai multor ani. Condu­cerea Parlamentului şi-a asumat angajamentul de a o susţine în urma unor dezbateri pe marginea problemelor de protecţie social-economică a salariaţilor, avute cu reprezentanţii CNSM în a doua jumătate a anului trecut.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand