7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Comitetele sectoriale ar putea aduce un suflu nou pe piața muncii

Loading
Без рубрики Comitetele sectoriale ar putea aduce un suflu nou pe piața muncii
Comitetele sectoriale ar putea aduce un suflu nou pe piața muncii

sainciuc-discutie

 

Care sunt pașii care trebuie făcuți pen­tru a impulsiona activitatea comitete­lor sectoriale, dar și ce urmează să se întreprindă pentru ca acestea să fie mai bine pregătite. Discuții pe mar­ginea acestor probleme au avut loc zilele trecute între Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, și Franca Crestani, managerul de țară al Fondu­lui European pentru Educație (ETF).

 

Potrivit lui Sergiu Sainciuc, în acest con­text urmează să fie elaborat și aprobat cadrul legislativ, care ar determina struc­tura instituțională a comitetelor sectoriale, drepturile și obligațiile lor.

„În cazul de față, trebuie să fie creat un cadru legislativ privind comitetele secto­riale. În al doilea rând, să avem un cadru instituţional, care s-ar constitui din comi­tete sectoriale în toate ramurile economi­ei naționale, unde trebuie să se elaboreze acele standarde ocupaționale. Ulterior, ur­mează să fie identificate sursele financiare care să acopere cheltuieliel legate de ela­borarea standardelor ocupaţionale. Pentru a impulsiona activitatea, urmează să fie or­ganizată o masă  rotundă la care să parti­cipe membrii comitetelor sectoriale, unde să le fie ascultate opiniile și propunerile, ce trebuie să facem pe viitor ca să fie mai competitive și să se înțeleagă ce înseamnă un standart ocupațional și cum ele trebu­ie să fie elaborate acestea în continuare”, a spus pentru „Vocea poporului” Sergiu Sainciuc.

Potrivit vicepreședintelui CNSM, ETF vine să ne ajute în acest sens. „În momen­tul de față avem șase comitete sectoriale. Numărul de standarde care urmează să fie elaborate este de circa 200, dar până acum au fost elaborate doar 33. În baza acestor standarde ocupaționale, ulterior se vor elabora și standardele educaționale, curricula pentru pregătirea specialiștilor necesari economiei naționale. Elevii de la școlile profesionale urmează să fie instruiți în baza curriculei care corespunde stan­dardelor  ocupaționale, pentru că nu poți să-i pregătești într-un domeniu, ca ei să mânuiască un material sau un instrument, dacă acesta nu mai există de 20 de ani. Noi optăm pentru ca forța de muncă să fie bine pregătită și, dacă va fi calificată, înseamnă că va fi protejată și va avea un salariu motivant”, a conchis Sergiu Sain­ciuc.

La rândul său, Franca Crestani, mana­ger de țară al Fondului European pentru Educație (ETF), își exprimă 

speranța într-o conlucrare eficientă și pe viitor între ETF și mai multe instituții din Republica Mol­dova.

„Astăzi suntem aici ca să reconfirmăm disponibilitatea să conlucrăm pe viitor și am vrea să punem un accent mai mare pe aspectul practic, cum să vă ajutăm. Acum ne aflăm într-o perioadă critică și vrem ca în această perioadă să ne coordonăm  activitățile în așa fel, încât să fim cât mai productivi. ETF se implică  în mai multe domenii în Republica Moldova. Lucrăm mult cu Ministerul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei, cu cel al Educației. Este o problemă mare ceea ce ține de moni­torizarea proaspeților absolvenți”, a spus Franca Crestani.

Precizăm că, acum câteva luni, în cadrul unei întrevederi a managerului de țară al Fondului European pentru Educație cu mi­nistrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, s-a punctat necesitatea cre­ării unui Obseravator al pieței muncii. ETF urmează să furnizeze informația necesară pentru îmbunătățirea funcționării pieței muncii, prin reducerea discrepanțelor între cerere și ofertă, precum și prin promova­rea muncii decente.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand