11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Indemnizaţii mai mari, dar insuficiente pentru un trai decent

Loading
Social Indemnizaţii mai mari, dar insuficiente pentru un trai decent
Indemnizaţii mai mari, dar insuficiente pentru un trai decent
farmacisti

Foto: zi-de-zi.ro

 

Tinerii specialişti din farmaceutică și medicină care vor decide să lucreze la sate vor primi indemnizaţii mai mari. Ministerul Sănătăţii intenţionează să majoreze cu 50 la sută indemnizaţiile unice pentru tinerii specialişti încadraţi în câmpul muncii în mediul rural.

 

Potrivit unui proiect de decizie, elaborat de ministerul de resort, indemnizația unică pentru medici şi farmacişti va crește de la 30 de mii la 45 de mii de lei. Pentru personalul medical şi farmaceu­tic mediu, indemnizația unică se va majora de la 24 de mii de lei la 36 de mii de  lei. Alocaţiile se vor achita în tranşe. Prima tranșă se va achita după prima lună de activitate și va constitui 11,25 de mii de lei pentru medici şi farma­cişti și câte nouă mii de lei pentru personalul medical şi farmaceutic mediu şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate.

Date ale Ministerului Sănătă­ţii arată că anual circa o treime dintre tinerii specialiști, care au urmat o pregătire de 9-10 ani în domeniu, nu doresc să continue activitatea de muncă în sistemul public al sănătății. Astfel, sistemul public al sănătății rămâne în con­tinuare un spațiu neatractiv, cu excepția municipiilor  Chișinău și Bălți.

Un raport al ministerului arată că asigurarea cu medici de familie în Republica Moldova este inferi­oară față de țările UE, precum și se află sub nivelul normativ de 6,6 la 10 mii de populație.

„Pe lângă faptul că există un număr insuficient de personal medical în asistenţa medicală primară la nivel național, se con­stată și o 

distribuire neuniformă a lor, cu concentrarea medicilor de familie în municipii și insuficiență în orașe și în mediul rural și vice­versa, insuficiență de asistenți ai medicului de familie în municipiul Chișinău”, se arată în raport. În capitală, asigurarea cu medici de familie este bună, cu un indicator de 6,6 la 10 mii de locuitori, la ni­velul normativului recomandat.

„Municipiul Bălți prezintă o asi­gurare cu medici de familie de 5,3 la 10 mii de populație. În medie, asigurarea cu medici de familie în municipii este satisfăcătoare – 6,4 la 10 mii de oameni. Asigurarea cu medici de familie în raioane diferă considerabil de cea din municipii. Astfel, dacă împărțim Republica Moldova în patru zone – Nord, Centru, Sud și UTA Găgă­uzia, se înregistrează o asigurare mai bună cu medici de familie în regiunea Nord – 4,6 la 10 mii de locuitori, urmată de UTA Găgăuzia – 4,8/10 mii de oameni, regiunea Centru – 4,0/10.000 și regiunea Sud – 3,5/10.000 de populație. Transpunând aceste cifre, se con­stată că în municipii un medic de familie deservește în medie 1600 de locuitori, în raioanele de nord – 2173 de locuitori, în raioanele de centru – 2500 și în raioanele de sud – 2857 de locuitori. O situație critică în asigurarea cu medici de familie se constată în raioa­nele Cantemir, Leova, Hâncești, Căușeni, Rezina, Ungheni, Fălești, Sângerei, unde se constată o asi­gurare de la 2,6 până la 3,5/10000 de locuitori”, se mai arată în ra­portul Ministerului Sănătăţii.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, Aurel Popovici, preşedintele Federaţiei Sindicale „Sănătatea”,  a remarcat că majo­rarea cu 50 la sută a indemnizaţiei unice pentru tinerii specialişti este o măsură bună, dar aceasta nu va schimba radical situaţia.

„Cei 45 de mii de lei nu aco­peră cheltuielile unui tânăr me­dic, care are familie şi doreşte să îşi procure o locuinţă. Sindicaliştii din sănătate au solicitat încă de la ultimul congres al federaţiei ma­jorarea de cel puţin trei ori a in­demnizaţiei respective. Am cerut mărirea de la 30 de mii la 100 de mii a indemnizaţiei unice pentru medici şi farmacişti şi de la 24 de  mii la 70 de mii pentru asistentele medicale. Pentru a avea indica­tori de performanţă, angajaţii din medicină au nevoie şi de salarii mai mari, de condiţii mai bune de muncă, de locuinţe sau credite preferenţiale pentru procurarea spaţiului locativ. Chiar şi cu in­demnizaţii de 30 de mii de lei din partea statului, unii absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Far­macie „N. Testemiţanu” au activat câţiva ani în domeniu, după care au plecat la muncă peste hotare şi au întors statului această alo­caţie”, a menţionat liderul sindical de la Federaţia „Sănătatea”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand