11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Condiţii noi de acordare a pensiei de dizabilitate

Loading
Social Condiţii noi de acordare a pensiei de dizabilitate
Condiţii noi de acordare a pensiei de dizabilitate

dizabilitati

 

Persoanele cărora li se con­stată o dizabilitate până la vârsta de 23 de ani (cu ex­cepţia dizabilităţilor din co­pilărie) trebuie să facă do­vada unui stagiu de cotizare de cel puţin doi ani, pentru a putea solicita pensie. No­ile reglementări fac parte din reforma sistemului de pensii şi intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

 

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 23 şi 29 de ani, se va cere dovada unui stagiu de cotizare de patru ani, iar pen­tru persoanele de 29-33 de ani – şapte ani. Persoanele de 33-37 de ani vor trebui să facă do­vada unui stagiu de cotizare de zece ani, iar cei de 37-41 de ani – 13 ani. Dacă persoana are pes-te 41 de ani, pentru a putea soli­cita pensie de dizabilitate trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani.

Până la operarea modificări-lor respective, stagiul de cotizare solicitat varia, în funcţie de vâr­sta persoanei, între unul şi cinci ani.

 

Se vor elimina practicile ilegale

 

Responsabilii de la Ministe­rul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) menţionează că, prin majorarea stagiului de cotizare solicitat, se doreşte eli­minarea practicilor anterioare, potrivit cărora persoana obţinea, prin căi ilegale, gradul de dizabi­litate pentru a beneficia de pen­sie şi de anumite înlesniri.

„Majorarea stagiului de coti­zare pentru persoanele cu diza­bilităţi a fost efectuată în baza unei analize care ne demon­strează că foarte multe persoane cu dizabilităţi au, în primul rând, tentaţia de a obţine un grad de dizabilitate. În al doilea rând, au o vechime în muncă foarte mică sau chiar nu o au deloc. Graficul de mărire a stagiului de cotizare pe care l-am folosit noi în Le­gea privind reforma sistemului de pensii este în concordanţă cu normele internaţionale”, a spus, pentru ,,Vocea poporului”, mi­nistrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Stela Grigoraş.

Întrebată care ar fi avantaje­le acestor modificări, ministrul ne-a spus că, în primul rând, va fi 

o motivaţie pentru mai multe persoane să muncească, pentru că, deocamdată, numărul celor încadraţi în câmpul muncii este în continuă descreştere.

„Tendinţa persoanelor de a obţine grad de dizabilitate este în creştere. Vrem ca aceste per­soane să fie trataţi nu ca bene­ficiari ai sistemului de asigurări sociale, dar ca participanţi ac­tivi. Aceştia să fie ajutaţi să se integreze în societate, în câmpul muncii. Până la momentul actu­al, scopul de bază era să deter­minăm gradul de dizabilitate şi să-i oferim persoanei respective indemnizaţie.

Acum, scopul este de a vedea nu doar care este dizabilitatea, dar şi capacitatea de lucru, care ar trebui să fie serviciile de sus­ţinere, de reabilitare, pentru ca persoana să fie ajutată să devină independentă şi să fie integra­tă în câmpul muncii”, ne-a mai spus Stela Grigoraş.

Noile prevederi din reforma sistemului de pensii prevăd nu doar majorarea stagiului de coti­zare pentru persoanele cu dizabi­lităţi care vor să primească grad de invaliditate, dar şi indexarea pensiilor acestora. ,,Din punct de vedere financiar, persoanele eligibile pentru un grad de inva­liditate vor simţi suport în plus din partea statului. În acelaşi timp, se va lucra pentru reabili­tare şi reintegrarea acestora în câmpul muncii”, a conchis Stela Grigoraş.

Sindicaliştii susţin modifică­rile propuse de ministerul de re­sort, ne-a confirmat Maria Cre­minscaia, consultant principal pe probleme financiare şi soci­al-economice din cadrul Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand