8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Pensii şi prestaţii sociale pentru concetățenii noștri care muncesc în Germania

Loading
Social Pensii şi prestaţii sociale pentru concetățenii noștri care muncesc în Germania
Pensii şi prestaţii sociale pentru concetățenii noștri care muncesc în Germania
moldova-germania

Foto: gov.md

 

Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în Germania vor beneficia de pen­sii și prestații sociale din partea acestui stat.

 

Un acord în domeniul securității so­ciale dintre Republica Moldova și Repu­blica Federală Germania a fost semnat, zilele trecute, de către viceministrul Mun­cii, Protecției Sociale si Familiei, Viorica Dumbrăveanu, și secretarul de stat al Mi­nisterului Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, Thorben Albrecht.

Documentul are drept scop asigurarea unui cadru de garanții de securitate so­cială pentru lucrătorii migranți din Re­publica Moldova care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă sau lo­cuiesc pe teritoriul unuia sau al ambelor state contractante.

Conform documentului, cetățenii Re­publicii Moldova vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș, pensii de dizabilitate determinată de boli obișnuite, pensii și indemnizații de dizabi­litate determinată de accidente de muncă și boli profesionale. Totodată, pe perioa­da de activitate, aceștia vor fi asigurați cu prestații sociale în cazul producerii unui accident de muncă sau survenirii unei boli profesionale, fie asigurarea membrilor fa­miliei în caz de deces al întreținătorului.

„Semnarea acestui Acord pentru Re­publica Moldova are o dublă importanță: în primul rând, 

asigurăm protecție și susținere cetățenilor noștri care prin ac­tivitatea lor contribuie la bunăstarea Ger­maniei pe plan economic și social, iar pe de altă parte, creăm condiții favorabile pentru ca migranții din Republica Moldo­va să revină în țară, deoarece la atingerea vârstei de pensionare aceștia vor putea beneficia de pensia dobândită în Germa­nia pe teritoriul țării noastre”, a declarat Viorica Dumbrăveanu.

„Mă bucur mult că astăzi am semnat acest Acord de securitate socială între Republica Moldova și Republica Fede­rală Germania și vreau să mulţumesc autorităților din țara dvs. pentru deschi­dere, cooperare constructivă și eficientă. Îmi exprim speranța că efectele benefice ale Acordului se vor face simțite în scurt timp după ce vor fi finalizate, de ambele state, procedurile necesare pentru in­trarea acestuia în vigoare”, a menţionat Thorben Albrecht.

Potrivit prevederilor Acordului, la sta­bilirea dreptului la pensie se vor conta­biliza perioadele de cotizare realizate pe teritoriul ambelor țări, iar fiecare stat va aplica în acest sens legislația națională în domeniu. Atât Republica Moldova, cât și Germania, vor calcula și achita pensia doar pentru perioadele de asigurare rea­lizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi transferată persoanei pe teritoriul statului în care acesta domiciliază.

Precizăm că Republica Moldova a sem­nat 11 acorduri bilaterale în domeniul se­curităţii sociale cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia şi Litua­nia, Acordul cu Germania fiind al 12-lea la număr. De asemenea, la etapa de nego­cieri se află acordurile cu Letonia, Turcia, Israel, Italia și Federația Rusă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand