11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Sindicatele susţin proiectul de lege privind antreprenoriatul social

Loading
Social Sindicatele susţin proiectul de lege privind antreprenoriatul social
Sindicatele susţin proiectul de lege privind antreprenoriatul social
antreprenoriat-social

Foto: undp.org

 

În ultimii ani, economia socială a devenit unul din­tre subiectele cele mai frec­vent abordate atât la nivel naţional, cât şi internaţio­nal.

 

Întreprinderile sociale s-au dezvoltat vertiginos în majorita­tea ţărilor membre ale Uniunii Europene. Conform datelor din 2010, în ţările din UE, economia socială angaja 14 milioane de persoane sau 6,5% din populaţia ocupată a Uniunii Europene.

Potrivit unui studiu efectuat de Fundaţia Est–Europeană, eco­nomia socială şi antreprenoriatul social au cunoscut o dezvoltare fără precedent la nivel internaţi­onal şi în mai multe state ale UE, însă este un concept relativ nou pentru Republica Moldova şi a fost valorificat insuficient.

În țara noastră, dezvoltarea întreprinderilor sociale a deve­nit o prioritate naţională odată cu adoptarea de către Parlament a Strategiei pentru Dezvoltarea

Societăţii Civile pentru anii 2012-2015 şi a Planului de Acţi­uni. Deşi există câteva experienţe de succes, acestea au fost în mare parte iniţiate şi dezvoltate exclu­siv prin contribuţia donatorilor externi. În majoritatea cazurilor, societăţile comerciale vizate au fost create de asociaţii obşteşti. La noi, aceste entităţi sunt supu­se impozitării conform regulilor generale, indiferent de scopul pe care îl urmăresc.

Guvernul a aprobat recent modificări şi completări la legis­laţia în vigoare, astfel că pentru prima dată au fost introduse no­ţiunile de 

antreprenoriat social şi întreprindere socială.

 

Întreprinderile sociale, ceva nou pentru țara noastră

 

Sergiu Iurcu, şef-adjunct al Departamentului protecţie soci­al-economică din cadrul CNSM, a fost membru al grupului de lu­cru guvernamental pentru elabo­rarea  proiectului de modificare şi completare a actelor legislati­ve/normative privind antrepre­noriatul social.

„La elaborarea proiectului, s-a ţinut cont de propunerile sindicatelor. CNSM a propus ca prevederile privind antrepreno­riatul social să fie integrate în Legea cu privire la antreprenori­at şi întreprinderi, ceea ce s-a și realizat. Totodată, sindicatele au propus ca în legislaţia respectivă să fie  enumerate activităţile pe care pot să le desfăşoare între­prinderile sociale: servicii pentru persoane defavorizate, activităţi care contribuie la dezvoltarea social-economică a regiunilor, gestionarea deşeurilor, activităţi de protejare a patrimoniului na­ţional, turism, diverse activităţi extraşcolare etc. CNSM susţine acest proiect, astfel încât unii agenţi economici vor desfășura nişte activităţi în domeniile în care statul nu îşi permite să alo­ce bani: de exemplu, prestarea unor servicii oamenilor defa­vorizaţi, implementarea unor proiecte ecologice”, a accentuat Sergiu Iurcu.

În proiectul respectiv sunt propuse amendamente la un set de legi, care au ca scop reglemen­tarea conceptului şi a definiţiei de antreprenoriat social şi a ce­lei de întreprindere socială şi de întreprindere socială de inserţie, a listei de activităţi din acest do­meniu.

Totodată, documentul va re­glementa cercul de subiecţi care pot obţine statut de întreprinde­re socială sau de întreprindere socială de inserţie, condiţiile le­gale pentru atribuirea statutului de întreprindere de acest fel, fi­nanţarea indirectă a activităţilor de antreprenoriat social, prin instituirea unor facilităţi fisca­le. Potrivit proiectului, în ţară urmează a fi instituită Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social. Proiectul de lege urmează a fi adoptat de Parlament.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand