5 martie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Reducerea statelor de personal vs. concedierea salariaților. Repararea prejudiciul material

Loading
Cetăţeanul şi legea Reducerea statelor de personal vs. concedierea salariaților. Repararea prejudiciul material
Reducerea statelor de personal vs. concedierea salariaților. Repararea prejudiciul material
concediere

Foto: umblat.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Reducerea statelor de personal vs. concedierea salariaților

 

guestion

Dacă nu s-au făcut modificări în statele de personal, angajatorul poate să concedieze salariații pe motivul reducerii?

 

Mihail Antohi, Strășeni

 

Drept motiv legal pentru concedierea salariaților, în astfel de ca­zuri, servește reducerea reală a numărului sau a statelor de personal din unitate. În acest sens, art. 88, alin. (1), lit. a) din Codul muncii stabilește că angajatorul este în drept să concedieze salariații de la unitate în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal, cu condiția că va emite un ordin, motivat din punct de vedere juridic, cu privire la reducerea numărului sau a statelor de personal.

Salariatul preavizat despre reducerea numărului sau a statelor de personal este în drept să ia cunoștință de ordinul prin care angajatorul motivează necesitatea reducerii funcției deținute.

 

Repararea prejudiciul material pricinuit de angajat

 

guestion

Angajatorul îmi cere să repar imediat și integral pa­guba materială pe care i-am pricinuit-o, dar eu nu am atâția bani. Există vreo soluție?

 

Ion Ciobanu, Chișinău

 

Legislația permite repararea prejudiciului material cu achitarea în rate, dacă salariatul și angajatorul au ajuns la un acord în acest sens (art. 343 din Codul muncii). În acest caz, salariatul prezintă angajato­rului un angajament scris privind repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. Dacă salariatul care și-a asumat acest angajament a încetat raporturile de muncă cu angajato­rul, datoria neachitată se restituie în modul stabilit de legislație (prin instanța de judecată). Totodată, cu acordul scris al angajatorului, sala­riatul poate repara prejudiciul material cauzat, substituindu-l printr-un echivalent sau remediind ceea ce a deteriorat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand