7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Măsuri de îmbunătăţire a situaţiei de pe piaţa forţei de muncă din țară

Loading
Без рубрики Măsuri de îmbunătăţire a situaţiei de pe piaţa forţei de muncă din țară
Măsuri de îmbunătăţire a situaţiei de pe piaţa forţei de muncă din țară
loc-de-munca

Foto: vocea.md

 

Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova salută elabora­rea unei noi strategii în domeniul ocupării forţei de muncă şi abor­darea multisectorială a acestei chestiuni, a menţionat Petru Chi­riac, vicepreşedinte al CNSM, în cadrul ultimei şedinţe din 2016 a Comisiei tripartite. El şi-a expri­mat speranţa că obiecţiile care mai există vor fi elucidate în tim­pul apropiat. 

 

Evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă din ultimii opt-zece ani denotă diferite tendinţe care, în majoritatea cazurilor, sunt negative. Este vorba despre micşora­rea numerică a populaţiei economic acti­ve şi a celei ocupate, a ratelor de activitate şi ocupare, dar şi sporirea populaţiei inac­tive, a numărului de lucrători informali, de migranţi, ratele înalte ale şomajului în rândul tinerilor etc.

De aceea, viitoarea strategie trebuie să se axeze pe soluţionarea în întregime a acestor probleme. Drept urmare, CNSM a formulat mai multe propuneri pentru a fi introduse în proiectul strategiei, cum ar fi: elaborarea unor mecanisme de stimulare a investiţiilor în activităţi antreprenoriale şi de creare a noilor locuri de muncă, mai ales în sectorul rural şi pentru categoriile defavorizate.

Sindicatele au propus şi sporirea ac­cesului la piaţa forţei de muncă, inclusiv prin antrenarea temporară a şomerilor în muncă, racordarea programelor de studii din sistemele de învăţământ profesional-tehnic şi superior la cerinţele pieţei forţei de muncă şi în baza standardelor ocupa­ţionale noi. Din aceleaşi măsuri mai fac parte îmbunătăţirea sistemului de orien­tare profesională a tinerilor şi elaborarea mecanismelor de recunoaştere a califică­rilor lucrătorilor obţinute în mod nefor­mal.

Sindicatele solicită, de asemenea, 

transpunerea în legislaţia naţională a re­comandărilor OIM privind tranziţia de la o economie informală la una formală, per­fecţionarea mecanismelor de înregistrare şi evidenţă a contractelor individuale de muncă, înăsprirea sancţiunilor pentru utilizarea muncii nedeclarate.

Totodată, aceştia solicită perfecţiona­rea mecanismului de asigurare indivi­duală în sistemul de asigurări sociale de stat şi consolidarea capacităţilor parte­nerilor sociali în realizarea politicilor de pe piaţa forţei de muncă. Alte propuneri ţin de perfecţionarea cadrului legal ce reglementează parteneriatul social, efici­entizarea activităţii comitetelor sectoriale şi promovarea negocierilor colective, a contractelor şi convenţiilor colective de muncă. Petru Chiriac a precizat că o bună parte din propunerile înaintate de sindi­cate au fost incluse în proiectul strategiei. Reprezentanţii CNSM speră că, în baza măsurilor expuse în acest document, vor fi elaborate şi aprobate planuri de acţiuni, ce vor contribui la îmbunătăţirea situaţiei de pe piaţa forţei de muncă, în corespun­dere cu aşteptările celor care doresc să muncească.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand