7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

FSCRE, îngrijorată de impactul pe care l-ar putea avea reformarea sistemului de pensii

Loading
Без рубрики FSCRE, îngrijorată de impactul pe care l-ar putea avea reformarea sistemului de pensii
FSCRE, îngrijorată de impactul pe care l-ar putea avea reformarea sistemului de pensii

seminar-chimia

 

Sindicaliştii din industria chimică şi resurse energetice sunt îngrijoraţi de impactul negativ pe care l-ar pu­tea avea asupra salariaţilor reforma­rea sistemului de pensii.

 

Membrii Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE), întruniți recent într-o ședință a Consiliului Federației, s-au arătat categoric împotriva majorării vârstei de pen­sionare și a stagiului de cotizare. Sindicaliștii au discutat despre mai multe probleme exis­tente în ramură, activitățile organizației sin­dicale pe parcursul anului curent și despre planurile pentru 2017.

Margareta Strestian, președinta FSCRE, a comunicat celor prezenți despre acțiunile întreprinse de sindicate în vederea nead­miterii implementării unor reforme în sis­temul de pensii, care ar afecta interesele salariaților, ale membrilor de sindicat.

„O preocupare a întregii mișcări sindica­le este reformarea sistemului de pensii ba­zat pe echitate. Autoritățile trebuie să ia în consideraţie nu doar cerințele din exterior, dar şi faptul că speranța de viață în Repu­blica Moldova este foarte joasă. În cazul bărbaților, speranța de viață este de numai 67,5 ani și mulți dintre ei nici nu ajung la vârsta de pensionare. Doar circa 30% dintre pensionari sunt bărbați”, a subliniat liderul sindical.

O problemă importantă, semnalată de sindicaliști, care deocamdată nu a fost soluționată, se referă și la modul de calculare a pensiilor pentru persoanele care au activat în ramură, în regiunea transnistreană, până în anul 1992. De asemenea, sindicaliștii au menționat că sunt împotriva introduce-rii unor modificări la Codul muncii, propuse de patronate şi de unii investitori străini.

Membrii Consiliului FSCRE au aprobatplanul de activitate pentru anul 2017, care prevede instruirea membrilor de sindi­cat, acordarea de consultanță, dezvolta­rea relațiilor de colaborare cu organizațiile internaționale etc.

 

Tipurile de comunicare

 

În cadrul aceleiași activităţi, sindicaliștii au participat la un training, unde au însușit tehnici de comunicare în procesul de nego­cieri și au fost informați despre cele mai re­cente modificări în legislația muncii.

Natalia Rusu, formator, le-a vorbit ce­lor 30 de lideri ai organizaţiilor sindicale primare, participanţi la seminar, despre 

comunicarea verbală, paraverbală, nonver­bală, despre nivelele de comunicare intra­personală, interpersonală, de grup, publică, în masă, precum şi despre feedback-ul în comunicare.

Ilona Josanu, magistru în drept, a pre­zentat modificările aduse legislaţiei muncii şi ajustările necesare. Potrivit sursei citate, în perioada decembrie 2015 – octombrie 2016, au fost efectuate 92 de modificări la Codul muncii, dintre care 30 sunt cu impact serios. Între ele sunt şi cele ce vizează per­soanele cu dizabilităţi. Nu se mai folosesc termenii de invalid sau persoană cu handi­cap, ci persoană cu nevoi speciale sau per­soană cu dizabilităţi. A apărut şi o garanţie pentru părinţii care educă un copil cu ne­voi speciale – ei vor avea dreptul să-şi ia o zi liberă pe  lună, cu menţinerea salariului, ca să efectueze anumite investigaţii me-dicale.

Potrivit sursei citate, pe 16 decembrie a intrat în vigoare noul regulament sanitar, care prevede examen medical la angajare. Un astfel de examen este prevăzut şi pen­tru angajaţii de la oficiu, care lucrează 50 la sută din timp la calculator. Regulamentul mai prevede efectuarea unui control me­dical obligatoriu pentru stagiari şi ucenici, precum şi pentru salariaţii care au lucrat cel puţin 120 de ore noaptea pe parcursul ulti­melor şase luni.

La finele seminarului, Margareta Stresti­an a spus că acest training va contribui la dezvoltarea personală a liderilor de sindicat care activează în industria chimică şi resur­se energetice. „Dumneavoastră urmează să  transmiteţi informaţia acumulată salariaţi­lor de la întreprinderi şi să aplicaţi corect prevederile legislaţiei în vigoare”, a conchis preşedinta FSCRE.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand