8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Membrii comitetelor sectoriale de formare profesională, în vizită de studiu în Slovenia

Loading
Без рубрики Membrii comitetelor sectoriale de formare profesională, în vizită de studiu în Slovenia
Membrii comitetelor sectoriale de formare profesională, în vizită de studiu în Slovenia
membrii-comitetelor-sectoriale

Foto: arhivă personală

 

Membrii comitetelor sectoriale de formare profesională din cadrul mai multor ministere, de la sindicate şi din mediul de afaceri din Republica Moldova, au efectuat recent o vizită de studiu în Slovenia, unde s-au fami­liarizat cu învăţământul profesional din această ţară. Schimbul de expe­rienţă s-a produs în cadrul Proiec­tului Uniunii Europene cu genericul „Asistenţă tehnică pentru domeniul învățământ şi formare profesională în Republica Moldova”.

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a fost reprezentată de Valenti­na Chiriac, preşedinta  Sindicatului Lucră­torilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Co­operaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS” , Nadejda Rusnac, președinta  Federației Sindicatelor Lucrăto­rilor din Industria Ușoară, şi Leonard Pa­lii, vicepreședinte al Federației Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”.

Pentru implementarea politicilor în do­meniul învățământului profesional tehnic, în Slovenia funcţionează Centrul de For­mare Profesională (CFP). Creată în 1995, instituţia își desfășoară activitatea în patru domenii: analiza necesităților pieței muncii, dezvoltarea programelor de formare profe­sională, evaluarea și monitorizarea modului de implementare a politicilor educaționale în domeniu, dezvoltarea proiectelor în do­meniul învățământului profesional tehnic, finanțate de către UE, precum și din alte fonduri.

Membrii delegaţiei au avut o întrevedere cu directorul Centrului de Învăţământ Pro­fesional, Elido Bandelj, care i-a informat pe participanții la reuniune despre sistemul de învăţământ din Slovenia. Totodată, repre­zentanţii sindicatelor au discutat cu mem­brii comitetelor sectoriale ale Camerei de Comerţ și Industrie şi ai Camerei de Meş­teşuguri şi Micului Business din Slovenia. Grupul de lucru din Republica Moldova a fost informat despre aplicarea programelor educaționale pe piaţa muncii, rolul angaja­torilor în procesul educaţional, precum şi despre activitatea comitetelor sectoriale de învăţământ profesional.

La etapa actuală, în Slovenia sunt funcționale 10 comitete sectoriale, iar consti­tuirea acestora este reglementată de către 

Ministerul Muncii. Activitatea comitetelor respective se axează pe evaluare și propu­neri în domeniul pe care îl reprezintă. De exemplu, standardele ocupaționale se ela­borează prin intermediul Centrului de For­mare Profesională, iar cei care elaborează nemijlocit standardele ocupaționale înche­ie contracte de prestări servicii cu centrul respectiv. Plățile pentru serviciile prestate sunt simbolice. Delegaţia din ţara noastră a vizitat şi două centre de instruire din oraşul Novo Mesto.

În cadrul vizitei, au fost identificate bune practici, care ar putea fi implementate în Republica Moldova. De exemplu, mem­brii Camerei Meșteșugarilor au reduceri substanțiale la serviciile comunale, precum și la alte plăți. Totodată, Centrul de Forma­re Profesională oferă suport metodologic și coordonează, într-o anumită măsură, acti­vitatea comitetelor profesionale.

În Republica Moldova activează şase comitete sectoriale de formare profesiona­lă: în construcţii, agricultură şi industria alimentară, în transporturi, tehnologii in­formaţionale, industria nealimentară şi în comerţ.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand