4 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Declararea unui conflict colectiv de muncă. Refuzul de angajare a salariatului transferat

Loading
Cetăţeanul şi legea Declararea unui conflict colectiv de muncă. Refuzul de angajare a salariatului transferat
conflict-de-munca

Foto: hillwebcreations.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Declararea unui conflict colectiv de muncă

 

guestion

Din cauza că salariul nu este plătit de mai bine de trei luni, lucrătorii cer declararea unui conflict colectiv. Din ce moment se consideră apariţia sau declanşarea conflictului colectiv de muncă?

 

Vladimir Bogomolov, activist sindical, Comrat

 

Pentru a da un răspuns complet la această întrebare, trebuie men­ţionat faptul că momentul declanşării conflictului colectiv de muncă este determinat de corectitudinea înaintării revendicărilor.

De exemplu, dacă există premisele, motivele necesare declanşării unui conflict colectiv de muncă, sindicatele au dreptul să înainteze angajatorului revendicările lor. Însă aceste revendicări trebuie să aibă drept obiective stabilirea unor noi condiţii de muncă sau modificarea celor existente, purtarea negocierilor colective, încheierea, modifica­rea, executarea contractului colectiv de muncă şi altele, care, la rândul lor, ar putea să constituie divergenţe între salariaţi (sindicate) şi an­gajatori (reprezentanţii lor), situație prevăzută în alin. (1) al art. 357 din Codul muncii.

Mai mult decât atât, revindicările salariaţilor trebuie să fie înain­tate în formă scrisă şi motivate, adică să conţină referiri concrete la normele încălcate ale legislaţiei în vigoare. Revendicările înaintate în condiţiile menţionate urmează să fie examinate în mod obligatoriu de către angajator. Prin urmare, momentul declanşării conflictului co­lectiv de muncă reprezintă sau va fi considerat din data la care a fost comunicată hotărârea (decizia) angajatorului privind refuzul total sau parţial de a îndeplini revendicările salariaţilor sau data la care angaja­torul urma să răspundă la aceste revendicări, ori data întocmirii pro­cesului verbal privind divergenţele din cadrul negocierilor colective.

 

Refuzul de angajare a salariatului transferat

 

guestion

Am fost concediat în legătură cu transferarea la o altă întreprindere, iar conducătorul de acolo a refu­zat să mă angajeze. Este în asemenea caz angajatorul în drept să procedeze astfel?

 

Ion Macovei, Chişinău

 

Procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unita­te este reglementată de art. 881 din Codul muncii, introdus prin Legea nr. 205 din 20.11.2015, în vigoare de la 18.12.2015.

În cazul în care această procedură este respectată, şi anume a fost înaintat un demers din partea unui angajator care solicită concedie­rea prin transfer a salariatului, cu indicarea locului de muncă ce i se propune la unitatea nouă sau la solicitarea salariatului i s-a prezentat oferta de angajare în formă scrisă etc., refuzul de angajare a salariatu­lui concediat în legătură cu transferarea la o altă unitate, ca urmare a acordului lui şi al ambilor angajatori, este interzis.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand