27 februarie 2024
Chisinau
Sanatate

Un nou regulament de cercetare şi stabilire a bolilor profesionale

Loading
Sanatate Un nou regulament de cercetare şi stabilire a bolilor profesionale
boli-profesionale

Foto: vstresearch.com

 

Responsabilitatea angajatorilor pentru îndeplinirea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi, în special, de prevenire a boli­lor profesionale, va creşte de acum încolo. Cel puţin, asta aşteaptă autorităţile statu­lui în urma recentei intrări în vigoare a Regulamentu­lui sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a dia­gnosticului de boală sau in­toxicaţie profesională.

 

Documentul stabileşte cerinţele privind cercetarea cazurilor de sus­piciune de boli sau intoxicaţii pro­fesionale cronice şi acute. Aceasta are ca scop semnalarea la timp, organizarea corectă a cercetării cauzelor şi circumstanţelor apari­ţiei bolilor şi intoxicaţiilor profe­sionale, declararea, înregistrarea, evidenţa şi raportarea morbidităţii profesionale.

Potrivit autorilor, aprobarea şi implementarea acestui regulament va contribui la îmbunătăţirea asis­tenţei medico-sanitare şi a stării de sănătate a angajaţilor, la dimi­nuarea morbidităţii profesionale, a invalidităţii şi mortalităţii popu­laţiei apte de muncă. Prin urmare, punerea în aplicare a acestui act normativ ar urma să contribuie, în general, la creşterea economiei naţionale.

Conform unui ordin al Minis­terului Sănătăţii despre perfecţi­onarea serviciului de depistare, tratare şi profilaxie a maladiilor profesionale, în cadrul Spitalului Clinic Republican a fost creat Cen­trul republican de boli profesiona­le. Atribuţia principală a acestuia este diagnosticarea bolilor profe­sionale.

Totodată, în baza aceluiaşi or­din, a fost constituit şi Consiliul republican de boli profesionale pentru examinarea cazurilor com­plicate ale bolilor sau intoxicaţiilor profesionale, anularea sau mo­dificarea diagnosticului de boală profesională, examinarea contes­tărilor parvenite de la angajatori şi persoanele afectate.

Regulamentul sanitar a fost ela­borat de către specialiştii Centrului 

Naţional de Sănătate Publică.

Conform noului regulament, în cadrul unităţilor, cazurile de boli sau intoxicaţii profesionale vor fi înregistrate în acelaşi registru cu accidentele de muncă.

În cazul primirii fişei de sem­nalare a unei boli sau intoxica­ţii profesionale, angajatorul este obligat să creeze, în aceeaşi zi, o comisie pentru cercetarea cazu­lui. Din aceasta vor face parte cel puţin trei membri, inclusiv spe­cialistul în securitate şi sănătate la locul de muncă, reprezentan­tul angajatorului, precum şi cel al persoanei afectate.  Totodată, în obligaţiile angajatorului intră să prezinte comisiei documentele ce caracterizează condiţiile de muncă ale persoanei afectate. În cazul lip­sei evaluării complete şi veridice a factorilor de risc profesional la lo­cul de muncă al persoanei afectate, angajatorul va suporta cheltuielile pentru efectuarea investigaţiilor de laborator şi a măsurătorilor in­strumentale necesare.

Mai mult, agentul economic va prevedea pentru viitor măsuri de prevenire sau lichidare a cauzelor şi circumstanţelor apariţiei bolilor sau intoxicaţiilor profesionale în cadrul unităţii respective.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand