5 martie 2024
Chisinau
Economie

Factorii care afectează calitatea creşterii economice în Moldova

Loading
Economie Factorii care afectează calitatea creşterii economice în Moldova
Factorii care afectează calitatea creşterii economice în Moldova
crestere-economica

Foto: francetv.fr

 

Deși anul economic 2016 a fost mai favorabil comparativ cu 2015, iar prognoza pentru 2016–2017 estimează o creștere a economiei de aproximativ 3-4%, competitivitatea și dura­bilitatea acestei creșteri rămân principalele provocări ale anului care vine. Este una dintre concluziile experților care au participat, recent, la Conferința cu genericul „Memo­randumul FMI în contextul tendințelor și prognozelor eco­nomice pentru 2016-2017”. Cu această ocazie, Centrul Ana­litic Expert–Grup a lansat o nouă ediție a revistei MEGA, cu genericul „Recuperarea economică pentru 2016–2017: tendință durabilă sau vârf de aisberg?”.

 

Conferința a cuprins discuții pe marginea principalelor teze și potențialele implicații ale Memo­randumului semnat între FMI și Guvernul Republicii Moldova, precum și prezentarea principa­lelor concluzii identificate în ul­timul număr al revistei economi-ce MEGA (Moldovan Economic Growth Analysis), care explică ten-dințele macroeconomice și sect-oriale conturate pe parcursul anu­lui 2016 și oferă prognoza princi­palilor indicatori economici și ris­curi pentru 2017.

Conducerea Confederației Na-ționale a Sindicatelor din Moldova a avut mai multe întrevederi cu re­prezentanţii Fondului Monetar In­ternaţional când se purtau discuții asupra unui nou acord cu Republi­ca Moldova.

Potrivit lui Mihail Hîncu, vice-președinte al CNSM, în condiții-le în care majoritatea finanțatori-lor externi au blocat asistența pentru țara noastră, iar Republica Moldova are nevoie stringentă de o susţinere financiară în promo­varea reformelor, Guvernul este nevoit să-şi modifice politicile sale economice și să accepte condițiile FMI.

După recesiunea din 2015 (-0,5%), Produsul Intern Brut în­registrează o recuperare marginală în 2016, estimată la circa 3%, dato­rită creșterii înregistrate în secto­rul terțiar, dar și în cel agricol. Pe de altă parte, motivele creșterii în­registrate în cele două sectoare au repercusiuni asupra durabilității și competitivității acesteia, în condițiile în care sectorul terțiar și-a revenit datorită creșterii mo­deste a consumului, iar agricultura a înregistrat o creștere compensa­torie, după seceta din anul 2015.

 

Povara fiscală nu trebuie înăsprită

 

În ceea ce privește sectorul in­dustrial, experții prognozează o anumită revigorare a sectorului, care va duce la o dinamizare mar­ginală a exporturilor, precum și la o creștere modestă a activității investiționale, pe fondul efectelor relaxării politicii monetare, dar și al stabilizării politice (efectul post-electoral).

Adrian Lupușor, director exe­cutiv al Centrului Expert–Grup, coautor al publicației, afirmă: 

„Principala provocare imediată ține de riscul inducerii în eroare a decidenților de politici economi­ce de către tendințele economice, care la suprafață arată relativ bine, însă conțin multe subtilități îngri­jorătoare. Astfel, în pofida creșterii economice pozitive anticipate pen­tru 2017, autoritățile nu trebuie să înăsprească povara fiscală, în același timp trebuie să relaxeze mai activ politica monetară și sa fie foarte prudenți în promovarea austerității bugetare”.

 

Provocări pe termen mediu și lung

 

Ca și provocări pe termen mediu și lung, autorii atenționează asupra nivelului scăzut al productivității muncii, care subminează competi­tivitatea economiei moldovenești, atât din punct de vedere al prețului forței de muncă, cât și al calității acesteia, și alimentează în lanț in­capacitatea țării de a valorifica pe deplin potențialul oferit de ZLSAC cu UE. Pe termen lung, deficitul balanței de plăți, agravat de nivelul înalt al datoriei externe (care este, practic, echivalent cu PIB-ul), pre­cum și de influxurile modeste de investiții străine directe (Moldova se află, în mod tradițional, pe ulti­mele locuri în Europa la capitolul investiții străine directe pe cap de locuitor) generează riscuri care vi­zează stabilitatea macroeconomi­că a țării.

În calitate de soluții, autorii recomandă echilibrarea deficitului de cont curent și stimularea investițiilor, prin înlăturarea celor trei bariere pentru investitorii străini: corupția, instabilitatea po­liticilor și instabilitatea politică.

„Acestea pot fi înlăturate prin eforturi consolidate, pe termen lung, doar în baza unei voințe politice ferme. În acest sens, autoritățile trebuie să urgenteze (iar pe alocuri să deblocheze) re­forma justiției și să implementeze o reformă efectivă a administrației publice. Dezvoltarea unui ser­viciu public transparent, profe­sionist și centrat pe interesele populației și ale mediului de bu­siness, susținut de un sistem al justiției incoruptibil, sunt princi­palii factori care vor impulsiona activitatea investițională în Repu­blica Moldova, cu efectele necesa­re asupra productivității muncii, competitivității țării și durabilității modelului de creștere economică”, menționează experții.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand