8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Acordul de Asociere cu UE, explicat într-un manual

Loading
Social Acordul de Asociere cu UE, explicat într-un manual
Acordul de Asociere cu UE, explicat într-un manual

manual

 

Capitole politice şi economi­ce ale Acordului de Asocie­re cu Uniunea Europeană, semnificaţia angajamentelor asumate de Republica Mol­dova, dar şi provocările care ar putea împiedica realiza­rea acestora sunt explicate în manualul „Aprofunda­rea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” și în Ghidul scurt cu aceeași tematică, prezentate în una din zile­le trecute la Chișinău în ca­drul conferinței cu genericul „Acordul de Asociere Mol­dova-UE – noi oportunități și provocări”.

 

Conferința s-a axat pe subiecte­le majore de pe agenda de reforme a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

Evenimentul a reunit la aceeași masă de discuții lideri și decidenți politici,  sindicaliști, reprezentanți ai administrației publice locale și ai sectorului privat, ai societății ci­vile și mediului academic din țară, experți autohtoni și străini, pen­tru a trece în revistă principalele oportunități și provocări cu care se confruntă Republica Moldova în parcursul său spre un „model eu­ropean” de dezvoltare.

Pornind de la exploatarea abu­zivă a temerilor geopolitice, ob­servată în contextul electoral și post-electoral recent, subiectul in-

tegrării europene și sustenabilita­tea acestuia capătă o importanță sporită. Din acest considerent, Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană trebuie explicat publi­cului într-un limbaj cât mai acce­sibil.

Potrivit lui Denis Cenuşa, ex­pert asociat al Centrului Expert–Grup, manualul vine să 

faciliteze înţelegerea fiecărui capitol în ceea ce priveşte natura angajamente­lor pe care şi le asumă părţile şi perspectivele implementării aces­tora. Acesta a spus că manualul reprezintă o sursă de referinţă unică pentru înţelegerea aprofun­dată, într-o formă mai accesibilă, a principiilor politice, economice şi de cooperare pe care le impli­că Acordul de Asociere şi crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

 

Lumea trebuie

să înțeleagă oportunitățile

integrării europene

 

Autorii manualului menţionea­ză că principiile politice, statul de drept şi politica externă trebuie să asigure cel mai important obiectiv politic, cel al respectării valorilor europene, al supremaţiei legii şi al respectării drepturilor omului. Potrivit lor, nerespectarea acesto­ra ar compromite ireversibil exis­tenţa Acordului. Pe dimensiunea economică, autorii subliniază că adoptarea standardelor tehnice ale UE privind produsele industriale şi agroalimentare este vitală pentru asigurarea competitivităţii indus­triei moldoveneşti pe piaţa unică europeană, dar şi pe plan interna­ţional. Denis Cenuşa a mai spus că publicaţia se adresează cititorilor profesionişti: oficialilor, parlamen tarilor, diplomaţilor, juriştilor,jurnaliştilor etc.

Prezentă la eveniment, Maria Creminscaia, consultant principal al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, a spus că acest manual este foarte impor­tant, pentru că va ajuta populația să cunoască mai multe despre be­neficiile integrării în UE.

„Este un manual util cetățenilor care nu prea cunosc informații des­pre integrarea în Uniunea Euro­peană. Mulți dintre aceștia cunosc informații denaturate sau chiar nu le cunosc deloc. Trebuie să oferim mai multe consultări publicului, să mergem în teritoriu cu acest manual, pentru că este unul foar­te bun. Lumea trebuie să înțeleagă în detaliu ce și cum, pentru ce. Și atunci nu ar mai apărea lucruri ne­clare sau ezitări în ceea ce privește vectorul european”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, Maria Creminscaia.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand