3 decembrie 2023
Chisinau
Social

„Registru”, întreprinderea unde salariații sunt tratați cu respect

Loading
Social „Registru”, întreprinderea unde salariații sunt tratați cu respect

registru

 

Organizația sindicală IT „Registru” de la ÎS CRIS „Registru” activează cu succes de cinci ani, aceasta fiind fondată pe 30 noiembrie 2011. Având 1900 de membri, IT CRIS „Regis­tru” este printre organizațiile „cu greutate” din cadrul Federației Sin­dicatelor din Comunicații. Membrii organizației sindicale respective s-au întâlnit recent pentru a face bilanțul ultimilor cinci ani de activitate și a alege conducerea. Petru Bulgaru, președintele comitetului sindical IT „Registru”, a fost reales în funcție, colegii acordându-i vot de încredere pentru următorii cinci ani.

 

Ion Pîrgaru, președintele FSCM, care a participat la adunare, a vorbit despre ro­lul organizației sindicale de la CRIS „Re­gistru” și despre faptul cum și-a exercitat funcția actualul președinte, Petru Bulgaru. „E bine că au găsit posibilitatea să aibă un lider de sindicat scutit de activitatea econo­mică, fiindcă asta îl ajută să fie mai activ, mai aproape de salariați. Comitetul sindical IT „Registru” e la primul mic jubileu, dacă putem spune așa, fiind vorba despre primii cinci ani după reorganizare. Până atunci au fost două sindicate, care au fuzionat într-un sindicat puternic. În prezent, aici practic nu există conflicte de muncă să nu fie remedi­ate pe calea negocierilor”, a menționat Ion Pîrgaru, președintele FSCM.

Faptul că comitetul sindical reușește să găsească limbaj comun cu administrația l-a confirmat și Pavel Buceațchi, vicedirec­tor la „Registru” , care este și președintele comisiei de negocieri. „Noi avem o comisie specială, în  cadrul căreia discutăm toate problemele care apar în colectiv. Ne gândim împreună cum să găsim soluții”, a declarat Pavel Buceațchi.

„În raport cu administrația întreprinde­rii, comitetul sindical s-a bazat pe principi­ile parteneriatului social, considerând că la momentul actual aceste raporturi constituie singura formă de obținere a dreptății soci­ale și a respectării demnității în muncă”, a menționat și Petru Bulgaru, președintele co­mitetului sindical.

Printre principalele realizări ale comi­tetului sindical în ultimii cinci ani au fost enumerate: 

participarea, în cadrul parte­neriatului social, la negocieri colective cu administrația întreprinderii; participarea la elaborarea, aprobarea și modificarea Con­tractului colectiv de muncă a ÎS CRIS „Re­gistru” pentru anii 2012-2016; participarea la elaborarea și aprobarea convenției colec­tive la nivel de ramură; participarea la ates­tarea locurilor de muncă ale salariaţilor din cadrul aparatului central şi din unele sub­diviziuni teritoriale ș. a.; activități cultural-artistice, sportive. O reușită incontestabilă e și faptul că s-a reușit performanța ca 95% dintre angajați să adere la sindicat.

Protecţia drepturilor juridice şi economi­ce ale membrilor de sindicat a fost una din­tre activitățile și scopurile de bază ale comi­tetului sindical. „La întreprindere activează comisia pentru dialog social „angajator-salariați”. În cadrul negocierilor colective a fost  aprobat Contractul colectiv al ÎS CRIS „Registru” pentru anii 2012-2016, au fost efectuate mai multe modificări și completări la contractul colectiv. Au fost introduse în Contractul colectiv regulamentele de pre­miere a angajaților din subdiviziunile teri­toriale de eliberare a actelor de identitate și înmatriculare a mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto.

 

Comitetul sindical, un factor important în cadrulparteneriatului social

 

În cadrul negocierilor colective s-au dis­cutat diverse chestiuni abordate de salariații întreprinderii, principalele fiind: majorarea salariului, acordarea ajutorului material anual,  problemele executării contractului colectiv de către administrație. Comitetul sindical a înaintat demersuri administrației privind respectarea condițiilor de muncă ale salariaților întreprinderii.

Protecția drepturilor salariaților este un obiectiv major și constant al sindicatului. În anul curent, a continuat atestarea locurilor de muncă în privinţa verificării factorilor nocivi, în componenţa comisiei fiind inclus şi un reprezentant al comitetului sindical IT „Registru”. În anii 2013-2016, au fost atesta­te în total 260 de locuri de muncă.

Principalele direcții de activitate pentru anul 2017 sunt elaborarea unui nou Con­tract colectiv de muncă al ÎS CRIS „Re­gistru”, inițierea negocierilor colective cu administrația întreprinderii în vederea aprobării noului Contract colectiv de mun­că, despre majorarea salariilor și alte lucruri importante pentru apărarea drepturilor salariaților.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand