28 februarie 2024
Chisinau
Social

Ajutorul social utilizat contrar destinației va putea fi retras

Loading
Social Ajutorul social utilizat contrar destinației va putea fi retras
Ajutorul social utilizat contrar destinației va putea fi retras
ajuror-social

Foto: cyberspace.com

 

Autorităţile vor monitoriza modul în care este utilizat ajutorul social de către be­neficiar.

 

Prestaţia socială urmează să fie folosită strict în beneficiul familiei, pentru satisfacerea ne­cesităţilor privind alimentaţia, vestimentaţia, locuinţa, igiena, îngrijirea medicală, educaţia şi şcolarizarea obligatorie a copi­ilor. În caz contrar, autorităţile vor fi în drept să retragă ajuto­rul social. Prevederile se conţin într-un proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Po­trivit proiectului, beneficiarul de ajutor social va semna un acord cu direcţia sau secţia de asistenţă socială, prin care îşi asumă res­ponsabilitatea utilizării ajutoru­lui social conform destinaţiei.

În situaţia neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor asu­mate în respectivul acord de coo­perare, şeful direcţiei sau al sec­ţiei asistenţă socială, în termen de cinci zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de utilizare a ajutorului social, va avertiza, în scris, beneficiarul despre înceta­rea dreptului la ajutor social în cazul încălcării repetate a obliga­ţiilor, constatate de comisie.

 

Opinia sindicatelor

 

Potrivit Polinei Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică de la CNSM, proiectul elaborat de către Mi­nisterul Muncii, Protecției So­ciale și Familiei, votat în prima lectura de către Parlament, vine cu o abordare nouă, cea de res­ponsabilizare a beneficiarilor de ajutor social în partea ce ține de utilizarea acestuia, fapt care este susţinut de sindicate.

„Este de menţionat că, prin semnarea Acordului de coope­rare, familiile beneficiare îşi vor asuma răspunderea pentru 

uti­lizarea ajutorului social în vede­rea asigurării necesităților pri­mordiale ale familiei, iar în cazul în care prestația respectivă va fi utilizată de către familie contrar obligațiilor asumate, de exem­plu, pentru satisfacerea viciilor personale (consumul de băuturi alcoolice sau de substanțe stupe­fiante), aceasta va fi preavizată, iar în cazul în care îşi va încălca repetat angajamentele, acesteia îi va fi încetat dreptul la ajutor social.

Totodată, proiectul de lege prevede şi privarea familiei de dreptul de a depune cererea pentru acordarea ajutorului so­cial pe o durată de trei luni din momentul stopării dreptului de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului, în cazul refuzului familiei de a semna acordul de cooperare şi în cazul în care aceasta nu îşi îndepli­neşte obligaţiile asumate prin semnarea acordului dat”, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, Polina Fisticanu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand