4 martie 2024
Chisinau
Vocea copiilor

O casă fără cărţi este aidoma unei odăi fără ferestre

Loading
Vocea copiilor O casă fără cărţi este aidoma unei odăi fără ferestre
O casă fără cărţi este aidoma unei odăi fără ferestre
carti-razeni

Foto: arhivă personală

 

O zi însorită şi puţin friguroasă de toamnă târzie. Am fost întâlniţi în curtea Şcolii de tip internat pentru copii orfani din oraşul Străşeni de către directorul Constantin Ioniţă.

 

Cei 58 de elevi, de diferite vârste, au găsit un adăpost şi o susţinere la această casă. După o discuţie cu directorul despre durerile şi nevoile copiilor, Anatolie Cio­banu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, însoţit de sub­semnata, şi Gheorghe Staver, preşedintele comitetului sindical al Întreprinderii Sil­vice „Străşeni”, a spus că a venit să aducă acestor copii mai multe bucurii.

O donaţie de carte venită din partea Consiliului de Tineret al federaţiei, un gest din suflet, susţinut şi de pre­şedinţii comitetelor sin­dicale de la toate entită­ţile silvice din țară, de la sud la nord şi de la est la vest. Viitorul Moldovei sunt copiii, inclusiv şi cei 58 de minori rămaşi fără grija părintească de la Străşeni. Cărţile donate, în limba română, conţin poveşti, poezii, romane, dicţionare şi enci­clopedii. Totodată, au fost aduse cărţi din colecţia „Să cunoaştem lumea împreună”. Astfel, copiii orfani de la Străşeni vor cu­noaşte care sunt păsările cântătoare, care sunt animalele sălbatice, florile de câmpie, fructele și pomușoarele de pădure etc.

„A citi o carte pentru prima data în­seamnă a-ţi face un prieten, iar a reciti o carte este precum te-ai întâlni cu un vechi prieten. Păstraţi cărţile şi recitiţi-le cu plă­cere. O casă fără cărţi este aidoma unei odăi fără ferestre”, am ţinut să le spun pi­cilor de la Străşeni. Copiii au fost bucuroşi de cadoul oferit şi, nerăbdători, au început să răsfoiască filele cărţilor noi, primite în dar, cu miros de vopsea de tipografie.

Anatolie Ciobanu a promis că va contri­bui la procurarea manualelor care lipsesc pentru copiii din clasele primare, ca aceş­tia să poată să înveţe mai bine, să ajungă cetăţeni destoinici ai Republicii Moldova.

 

Lilia ARAMĂ,

preşedinta comitetului sindical

de la Întreprinderea Silvică „SilRăzeni”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand