27 februarie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele resping un şir de măsuri din viitorul sistem de pensii

Loading
Social Sindicatele resping un şir de măsuri din viitorul sistem de pensii
Sindicatele resping un şir de măsuri din viitorul sistem de pensii
pensii

 

Sindicatele sunt nemulţumite de un şir de măsuri din noul sistem de pensii, propus de reprezentanţii Guvernului. Membrii Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţi­onale a Sindicatelor din Moldova au decis zilele trecute că, dacă o parte din propunerile înaintate de reprezentanţii lucrătorilor vor fi acceptate de guvernare, vor con­tinua să negocieze. În caz contrar, sindicaliştii îşi rezervă dreptul de a organiza manifestaţii, inclusiv pichetarea principalelor instituţii publice angajate în promovarea reformei sistemului de pensii.   

 

Sindicatele nu sunt de acord nici cu aceea ca, după ce Guvernul a tot tărăgănat demararea consul­tărilor publice, acum, din lipsă de timp, noul sistem de pensii să fie adoptat la repezeală şi pus în apli­care începând cu 1 ianuarie 2017.

Or, cei de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au re­mis părţilor interesate proiectul de lege axat pe reformarea sistemului de pensii abia în această săptămâ­nă, iar avizele urmau a fi prezenta­te în termen record, de numai trei zile. În consecinţă, reprezentanţii sindicatelor nu exclud nici posibi­litatea ca acest document de inte­res major pentru întreaga societa­te să fie aprobat de Guvern fără a mai fi supus dezbaterilor în cadrul Comisiei naţionale pentru consul­tări şi negocieri colective.

Cu toate acestea, reprezentanţii CNSM au elaborat şi remis în ter­men un aviz la proiectul de lege în cauză, iar propunerile înaintate pe această cale conţin şi poziţia unor sindicate de ramură.

Mulţi dintre salariaţii moldoveni sunt dezamăgiţi de nivelul scăzut al pensiilor de vârstă pe care le stabileşte şi acordă în prezent Guvernul. Aceştia sunt dispuşi chiar să renunţe la dreptul de asigurare cu pensie de vârstă în schimbul scutirii lor de la plata contribuţiilor cu această destinaţie.

O astfel de propunere a fost înaintată reprezentanţilor unui sindicat de ramu­ră cu scopul de a fi adusă la cunoştinţa Guvernului, s-a menţionat în cadrul celei mai recente şedinţe a Comitetului Confe­deral al CNSM.

Proiectul de lege referitor la reforma sistemului de pensii prevede, între altele, 

majorarea vârstei de pensionare până la 65 de ani în cazul bărbaţilor şi 62 – în cel al femeilor, lucru cu care nu sunt de acord reprezentanţii sindicatelor.

Cât priveşte stagiul de cotizare, repre­zentanţii Guvernului propun ca acesta să fie majorat treptat, pentru ca, până în 2022, să atingă 36 de ani pentru bărbaţi şi 33 – pentru femei.

Cât despre pensiile speciale la care au dreptul acum funcţionarii publici şi alte categorii de salariaţi, acestea ar urma să fie excluse din legislaţia în vigoare. În acelaşi timp, proiectul sus-menţionat pre­vede că vor exista pensii speciale în baza unei alte legi, despre care nu se specifică mai multe.

Proiectul mai prevede dreptul la o sin­gură recalculare a pensiei pentru cei care vor munci după pensionare timp de cel puţin cinci ani. Totodată, dreptul de a primi pensie parţială, pe care îl au acum cei care dispun de o vechime în muncă asigurată de cel puţin 15 ani, ar urma să fie acordat în cazul unui stagiu minim de 17 ani.

De asemenea, noua formulă de sta­bilire a pensiilor de vârstă se va axa, în principal, pe calcularea venitului mediu asigurat ce urmează a fi valorizat, coefi­cientul de 1,35, ce reprezintă costul unui an de asigurare socială de stat, precum stagiul total de cotizare. Astfel, mărimea pensiei de vârstă va depinde foarte mult de stagiul de cotizate. Cu cât va fi acesta mai mare, cu atât va creşte şi rata de înlo­cuire a salariului cu pensie.

Reprezentanţii Guvernului mai pro­pun ca, în viitor, indexarea pensiilor să fie efectuată doar o dată pe an şi numai în baza indicelui inflaţiei, dacă acesta va înregistra o creştere mai mare de două la sută.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand