4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

SINDASP se opune știrbirii drepturilor la pensie

Loading
Без рубрики SINDASP se opune știrbirii drepturilor la pensie
SINDASP se opune știrbirii drepturilor la pensie
SindASP-2

Foto: vocea.md

 

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice a expe­diat, repetat, pe 29 noiembrie curent, pe adresa Parlamentului şi Guvernului  Republicii Moldova,precum şi Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, dec-larații vizând proiectul legii de modificare a Legii nr.156 din 14.10.1998 privind pensiile de asi­gurări sociale de stat.

 

Potrivit declarațiilor, Federația SINDASP și-a exprimat dezacordul total, provocat de intenția de a modifica formula de calcul a mărimii pensiilor funcționarilor publici. Iată textul integral:

Parlamentul  Republicii Moldova

Guvernul  Republicii Moldova

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

 

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, în numele func-ționarilor publici din autoritățile pu­blice centrale şi locale, în mod repetat exprimă dezacordul total, provocat de intenţia de a lipsi funcționarii publici de garanția socială, regăsită actualmente în legislația în vigoare, care face referință la modificarea formulei de calcul a mă­rimii pensiilor pentru categoria respec­tivă de asigurați. Este inadmisibilă şi total nepotrivită timpului propunerea de abrogare a capitolului VI din Legea nr.156 din 14.10.1998  privind pensi­ile de asigurări sociale de stat, potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ela­borat de Guvernul Republicii Moldova şi propus spre examinare.

În context, în scopul tratării func-ționarilor publici din autoritățile publi­ce centrale şi locale cu recunoștință şi prețuire, precum şi în scopul neadmi­terii producerii unei nedreptăți enorme faţă de categoria respectivă de salariați, Federația SINDASP cere cu hotărâre susținerea deplină cu privire la păstra­rea formulei de calcul a pensiei pentru funcționarii publici în cuantum de 75% din venitul mediu lunar asigurat.

Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice reiterează afirmația că, în caz contrar, va utiliza toate mij­loacele legale pentru a apăra interesele funcționarilor publici – membri de sin­dicat din ramură.

 

Vlad CANŢÎR,

președintele Federației SINDASP

29 noiembrie 2016

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand