4 martie 2024
Chisinau
Social

Modificările operate recent nu afectează drepturile militarilor

Loading
Social Modificările operate recent nu afectează drepturile militarilor
Modificările operate recent nu afectează drepturile militarilor
militari

Foto: elldor.Info

 

Ca reacţie la contestarea de către mai mul­te instituţii şi organizaţii a modificărilor propuse de Guvern la Legea privind pen­siile militarilor, reprezentanţii Ministe­rului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei dau asigurări că documentul nu va afecta drepturile beneficiarilor. Mai mult chiar, acesta ar aduce îmbunătăţiri procesului de administrare a plăţii acestor pensii.

 

În ceea ce priveşte stabilirea valorii pensiilor, aceasta se va face în continuare în corespundere cu normele actuale, în particular, cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993.

Astfel, proiectul aprobat se referă la partea tehnică, cea privind administrarea procesului de stabilire şi plată a pensiei, care ar urma să devină mai simplu şi mai eficient. În loc de şapte instituţii responsabile doar de partea tehnică de stabilire şi plată a pensiei, de aceasta se va ocupa o singură in­stituţie – Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Acest fapt ar asigura un sistem integru şi o ges­tionare uniformă a resurselor, cu costuri adminis­trative reduse de calculare şi achitare a pensiei. Totodată, transferul administrării pensiilor mili­tare la CNAS prevede şi crearea unei subdiviziuni specializate în cadrul aceleiaşi instituţii, unde vor fi transferaţi specialişti din celelalte şase structuri de forţă.

În acest mod, ar urma ca procesele să fie gestio­nate în siguranţă, ţinând cont de specificul activită­ţii instituţiilor de forţă şi de securitatea datelor per­sonale ale angajaţilor, afirmă cei de la Ministerul Muncii. Potrivit lor, modificările aduse Legii asi­gurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor aface­rilor interne au fost elaborate în corespundere cu o hotărâre a Curţii de Conturi cu privire la aprobarea raportului auditului de performanţă privind siste­mul de pensii din Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand