21 februarie 2024
Chisinau
Social

Discuția publică „10 ani uniți împotriva violenței!”

Loading
Social Discuția publică „10 ani uniți împotriva violenței!”
Discuția publică „10 ani uniți împotriva violenței!”
palihovici

Discuția publică „10 ani uniți împotriva violenței!”

 

Discuția publică „10 ani uniți împotriva violenței!”, organizată pe 30 noiem­brie 2016, a reunit parteneri din sectorul guvernamental – Ministerul Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afa­cerilor Interne, membri ai Coaliţiei Na­ţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei, parteneri de dezvoltare, autori­tăţi publice locale şi societatea civilă, inclu­siv supraviețuitoare a violenței domestice.

 

„În pofida progreselor importante în consolida­rea cadrului legislativ și normativ, statisticile pen­tru Republica Moldova rămân alarmante. Rușinea, frica de stigmatizare socială, lipsa de informare despre legile și serviciile existente, lipsa de încre­dere în sistem și teama de represalii din partea abuzatorului sunt printre motivele cheie care îm­piedică femeile să raporteze cazurile de violență”, a declarat Dafina Gercheva, coordonatoarea rezi­dentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova.

Scopul discuției publice a fost sensibilizarea autorităților în vederea consolidării eforturilor comune, ținând seama de realizările și provocări­le în domeniul violenței în familie și față de femei. Totodată, partenerii de dezvoltare au subliniat importanța asumării angajamentului public de a promova proiectul de lege privind semnarea și rati­ficarea Convenţiei Consiliului Europei privind pre­venirea și combaterea violenței împotriva femeii și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) de către Parlamentul Republicii Moldova.

Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Paliho­vici, a subliniat: „Efortul mare pe care Parlamen­tul Republicii Moldova și probabil că și Guvernul Republicii Moldova trebuie să îl întreprindă este în direcția semnării și ratificării Convenției pe care o cunoașteți bine drept Convenția de la Istanbul, pentru prevenirea oricărei forme de violență împo­triva femeilor”.

La eveniment a fost prezentat angajamentul Plat­formei deputatelor întru susținerea și promovarea semnării și ratificării de către Republica Moldova a Convenției de la Istanbul. „Puteți conta pe sprijinul nostru continuu în avansarea acestei agende atât de importante”, a afirmat Signe Burgstaller, amba­sadoarea Suediei în Republica Moldova.

„Flagelul violenței în familie, din păcate, este bine înrădăcinat în societatea noastră și trebuie să depunem eforturi comune pentru a putea schimba lucrurile de la bază, pentru a schimba stereotipuri și mentalități. Fiecare caz este unul diferit, iar sis­temul trebuie să fie eficient pentru toate formele de abuz”,  a declarat Angelina Zaporojan, directoarea Centrului de Drept al Femeilor, organizație care deține secretariatul Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie”.

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand