11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Condiţii egale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Social Condiţii egale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Condiţii egale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
securitatea-in-munca

Foto: lepetitjuriste.fr

 

Lucrătorii angajaţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată ar putea beneficia, de la începutul anului viitor, de aceleaşi condiţii în do­meniul securităţii şi sănătăţii în muncă de care se bucură şi cei­lalţi salariaţi. Un proiect de ho­tărâre de Guvern a fost elaborat în acest scop în corespundere cu o directivă europeană, menită să promoveze îmbunătăţirea se­curităţii şi sănătăţii în muncă în cazul lucrătorilor care au un ra­port de muncă pe durată deter­minată sau temporară.

 

Potrivit proiectului, angajatorii au obligaţia să asigure salariaţilor încadraţi în baza unui contract individual de mun-că pe o durată determinată aceleaşi con­diţii de securitate şi sănătate la locul de lucru de care beneficiază şi ceilalţi sala­riaţi.

De asemenea, angajatorii vor trebui să informeze salariaţii cu care au un raport de muncă pe o durată determinată sau temporară referitor la calificările profe­sionale, aptitudinile personale sau su­pravegherea medicală specială pe care o presupune activitatea respectivă. Aceiaşi lucrători vor fi familiarizaţi şi cu riscurile majore specifice locului de muncă.

Totodată, potrivit prevederilor proiec­tului, fiecare lucrător va trebui să benefi­cieze de o instruire suficientă, adecvată, atât teoretică, cât şi practică, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Aceasta ar urma să fie înfăptuită, în special, sub formă de informaţii, instrucţiuni sau lec­ţii, în conformitate cu articolul 17 din Le­gea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Autorii documentului consideră că noile prevederi le vor fi de folos 

angaja­torilor în activitatea de ameliorare a se­curităţii şi sănătăţii salariaţilor aflaţi în relaţii de muncă pe termen determinat.

Implementarea acestei hotărâri nu presupune alocaţii din bugetul statului şi nici cheltuieli majore din partea angaja­torilor.

În avizul prezentat pe marginea aces­tui document, reprezentanţii Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au comunicat că susţin proiectul hotărârii în cauză cu unele modificări. Una dintre acestea se referă la excluderea cuvântului „majore” din punctul ce se referă la infor­marea salariaţilor cu privire la riscurile majore specifice locului de muncă.

 

Subiectivism în evaluarea riscurilor

 

Dat fiind faptul că în practica naţională normele legale sunt interpretate de multe ori în defavoarea salariaţilor, sindicatele recomandă excluderea marjei de apre­ciere a riscului drept „major”, a precizat Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Sin­dical de Muncă.

Astfel, atât timp cât legislaţia nu sti­pulează sau nu enumeră riscurile majore, există posibilitatea ca angajatorii să apre­cieze în mod diferenţiat cazuri similare  sau să ignore anumite riscuri pe motiv că acestea nu ar fi „majore”.

Salariaţii trebuie să fie protejaţi de toa­te riscurile, nu doar de cele majore, care ar putea să pericliteze securitatea şi sănăta­tea, a accentuat Elena Carchilan.

Proiectul a fost elaborat de specialiştii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017. Reprezentanţii instituţiei au precizat că acest lucru se va întâmpla doar dacă vor reuşi să realizeze în termen toate procedurile necesare în acest scop.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand